ผู้ผลิตเครื่องทดสอบและแยกองค์ประกอบของสารอินทรีย์ (Separation) ความบริสุทธิ์ (Purity) ของยา, เครื่องสำอาง, อาหารเสริม, food additive, สมุนไพร, สารเคมี, bio-pharmaceutical, วัคซีน เป็นต้น มีให้เลือกเทคนิค เช่น HPLC, SFC, Simulated Moving Bed (SMB), Continuous Ion Exchange Sepration, Ultra Filtration เป็นต้นHPLC มีให้ทั้งแบบ Low Pressure Liquid Chromatography (LPLC) และ High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) เครื่องทำให้สารบริสุทธิ์ด้วยหลักการ Supercritical Fluid Chromatography (SFC) โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์แทนสารละลายไฮโดรคาร์บอน สามารถทำงานได้ทั้งแบบวิเคราะห์องค์ประกอบความบริสุทธิ์ของสาร (Purification) และสามารถแยกองค์ประกอบ (Separation & Fractionation) ได้โดยอัตโนมัติ มีให้เลือกทั้ง Lab Scale, Pilot Scale และ Production Scale เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรพร้อมการใช้งานที่หลากหลาย

Analytical HPLC Technique

http://jshanbon.com/project/www.juzhile.cc/upload/a7cb5330-22a1-11e9-b11b-e340a563620a.png

Preparative High Pressure Liquid
Chromatography

http://jshanbon.com/project/www.juzhile.cc/upload/35ee27b0-22a1-11e9-b11b-e340a563620a.jpg

Analytical
High Pressure Liquid Chromatography

 

Industrial HPLC Technique

http://jshanbon.com/project/www.juzhile.cc/upload/5c0ec930-22a2-11e9-b11b-e340a563620a.jpg

CS-Prep

http://jshanbon.com/project/www.juzhile.cc/upload/3f8364a0-22a3-11e9-b11b-e340a563620a.png

Dynamic Axial Compression Column (DAC)

http://jshanbon.com/project/www.juzhile.cc/upload/a47c1640-22a3-11e9-b11b-e340a563620a.png

Low Pressure Siliga Gel

http://jshanbon.com/project/www.juzhile.cc/upload/2caee0b0-22a4-11e9-b11b-e340a563620a.jpg

Low Pressure Resin Chromatography

http://jshanbon.com/project/www.juzhile.cc/upload/783f8340-22a4-11e9-b11b-e340a563620a.png

Online Rapid Detection / Monitoring System

http://jshanbon.com/project/www.juzhile.cc/upload/c06d24b0-22a4-11e9-b11b-e340a563620a.png

Automatic Solvent Dispensing System

 

Bio-Pharmaceutical Technique

http://jshanbon.com/project/www.juzhile.cc/upload/1fd42370-22a7-11e9-b11b-e340a563620a.jpg

Bio-Lab Chromatography System

http://jshanbon.com/project/www.juzhile.cc/upload/eca51510-22a9-11e9-b11b-e340a563620a.jpg

Bio-Pro Automatic Chromatography System

http://jshanbon.com/project/www.juzhile.cc/upload/6049ba20-22aa-11e9-b11b-e340a563620a.jpg

Automatic Axial Compression

http://jshanbon.com/project/www.juzhile.cc/upload/d23f76b0-22aa-11e9-b11b-e340a563620a.png

MCC Manual Chromatography

http://jshanbon.com/project/www.juzhile.cc/upload/783f8340-22a4-11e9-b11b-e340a563620a.png

Online Rapid Detection / Monitoring System

http://jshanbon.com/project/www.juzhile.cc/upload/1489adb0-22ab-11e9-b11b-e340a563620a.jpg

SCC Automatic Spraying Chromatography Column

http://jshanbon.com/project/www.juzhile.cc/upload/723f64e0-22ab-11e9-b11b-e340a563620a.jpg

Bio-TFF Automatic Ultra Filtration

UF-DF System

http://jshanbon.com/project/www.juzhile.cc/upload/cc3ef1e0-22ab-11e9-b11b-e340a563620a.jpg

Bio-Con Online Diluting and Dispensing System

 

Supercritical Fluid
Chromatography (SFC) Technique

http://jshanbon.com/project/www.juzhile.cc/upload/3d805290-22ac-11e9-b11b-e340a563620a.png

Analytical SFC System

http://jshanbon.com/project/www.juzhile.cc/upload/18347b50-22ad-11e9-b11b-e340a563620a.png

Semi-Prep SFC System

http://jshanbon.com/project/www.juzhile.cc/upload/73496ff0-22ad-11e9-b11b-e340a563620a.png

Prep SFC System

http://jshanbon.com/project/www.juzhile.cc/upload/af1498c0-22ad-11e9-b11b-e340a563620a.png

SFC-SMB

 

Simulated Moving
Bed (SMB) Technique

http://jshanbon.com/project/www.juzhile.cc/upload/0c4f2c80-22ae-11e9-b11b-e340a563620a.png

SMB System

 

Ion Exchange Separation
(ISEP) Technique

http://jshanbon.com/project/www.juzhile.cc/upload/861d45b0-22ae-11e9-b11b-e340a563620a.jpg

Continuous Ion Exchange Separation