ผู้ผลิตเครื่องทดสอบและแยกองค์ประกอบของสารอินทรีย์ (Separation) ความบริสุทธิ์ (Purity) ของยา, เครื่องสำอาง, อาหารเสริม, food additive, สมุนไพร, สารเคมี, bio-pharmaceutical, วัคซีน เป็นต้น มีให้เลือกเทคนิค เช่น HPLC, SFC, Simulated Moving Bed (SMB), Continuous Ion Exchange Sepration, Ultra Filtration เป็นต้นHPLC มีให้ทั้งแบบ Low Pressure Liquid Chromatography (LPLC) และ High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) เครื่องทำให้สารบริสุทธิ์ด้วยหลักการ Supercritical Fluid Chromatography (SFC) โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์แทนสารละลายไฮโดรคาร์บอน สามารถทำงานได้ทั้งแบบวิเคราะห์องค์ประกอบความบริสุทธิ์ของสาร (Purification) และสามารถแยกองค์ประกอบ (Separation & Fractionation) ได้โดยอัตโนมัติ มีให้เลือกทั้ง Lab Scale, Pilot Scale และ Production Scale เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรพร้อมการใช้งานที่หลากหลาย

ข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปที่ http://xs-xinsheng.com/