ผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลือบผิวกระดาษสำหรับห้องปฏิบัติการงานเคลือบ หน่วยงานวิจัย ฝ่ายควบคุมคุณภาพ เป็นต้น มี3 แบบให้เลือก ได้แก่ เครื่องเคลือบแบบลูกกลิ้งเดี่ยว (Single Roll Lab Coater), เครื่องเคลือบแบบ 2 ลูกกลิ้ง (2 Roll Lab Coater) และ เครื่องเคลือบแบบ 3 ลูกกลิ้ง (3 Roll Lab Coater) นอกจากนี้ยังมีเครื่อง Laminator และเครื่องอื่น ๆ ที่ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า ดูรายละเอียดเบื้องต้นด้านล่าง

เครื่องเคลือบแบบลูกกลิ้งเดี่ยว  SINGLE ROLL LAB COATER

Single Roll Lab Coater, Manual Unit:  Model#E-BC12M1    
Single Roll Lab Coater, 110 Volt Power Unit:  Model#E-BC12P1                        
Single Roll Lab Coater, 220 Volt Power Unit:  Model#E-BC12P1                        

Optional:  Precision Air Regulator and Air Gauge for extreme accuracy and precise control of pneumatic wiper blade for controlling final coating weight:

 • Excellent for doing drawdowns and performing tests onto small samples and hand sheets.
 • Applies a uniform, consistent, and repeatable coating laydown every time.
 • Primarily used for applying thin coatings onto papers and films.
 • Applies coatings from as low as 1/10 of 1 micron (.000004”) to as high as 5 mils (.005”).
 • Coat weight is controlled by varying the air pressure of the patented pneumatic wiper blade which presses against the back of the rubber roll (requires compressed air of at least 60 p.s.i. supplied by customer).
 • Features a 6” diameter x 12” wide standard neoprene rubber roll, and mounts between aluminum side frames.
 • Different types of rubber coverings for the roll including E.P.D.M., Silicone, Viton, Hypalon, Buna-N, Urethane, Polysulfide, and Natural Rubber are also available (prices vary).
 • Manual unit contains a handle for rotating the roll.
 • Power unit contains a variable speed motor and controller for rotating the roll, available in 110 or 220 Volts.
 • Delivery time:  3 – 4 weeks

Instructions for use:
Simply attach one end of the substrate to the surface width of the roll by using a piece of tape, apply desired air pressure to the wiper blade, pour the coating mixture down between where the blade edge touches against the roll, turn the roll one revolution, and remove the coated substrate.


Click to Enlarge
Single Roll Lab Coater, 220 Volt Power Unit,
with Precision Air Regulator and Air Gauge


Click to Enlarge
Single Roll Lab Coater, Manual Unit, with
Precision Air Regulator and Air Gaugeเครื่องเคลือบแบบ 2 ลูกกลิ้ง  2-ROLL DIRECT GRAVURE LAB COATER

Substrate
Flow

 


Click to Enlarge


Direct Gravure Lab Coater, 12” wide: Model#E-BC12PDG2  – 
Direct Gravure Lab Coater, 18” wide: Model#E-BC12PDG2  – 
Direct Gravure Lab Coater, 24” wide: Model#E-BC12PDG2  – 

Optional: Special “Removable Top Roll” Feature for quick removal of Top Rubber Roll: 

Optional:
2nd Emergency Stop Button mounted on opposite side base plate allowing easy access to E-stop buttons from either side of machine:

 • Excellent for performing tests onto small samples, hand sheets, and can also be used for continuous web coating. Can also be used to perform saturations and 2 roll pressure tests.
 • Applies a uniform, consistent, and repeatable coating laydown every time.
 • Used for applying coatings onto papers, paperboards, films, foils, glass, etc.
 • Applies coatings down to as low as 1/10 of 1 micron (.000004”). High end thickness varies depending upon the viscosity of the coating, gravure pattern, and the type of substrate.
 • Coat weight is controlled by the specific laser engraved gravure pattern in the bottom gravure roll and by the amount of air pressure that is applied to the top roll (bottom roll can be changed within 5 minutes to utilize various gravure rolls, rubber rolls, or chrome rolls).
 • Top roll is 6” diameter x 12” wide standard neoprene rubber with air regulated vertical pressure for applying downward pressure onto the bottom roll, complete with dial indicators for adjusting the vertical position of the top roll in order to set a gap between the top and bottom rolls if desired .  Top roll is driven with a variable speed motor and controller digital rpm tachometer capable of approximately 30 fpm (available in 110 or 220 Volt).
 • Bottom roll is 6” diameter x 12” wide laser engraved gravure, driven with a variable speed motor and controller with digital rpm tachometer (available in 110 or 220 Volt, 30 rpm motor).
 • A Stainless Steel coating pan mounts underneath the bottom roll for holding the coating mixture. The bottom roll rotates in this coating pan and picks up the coating mixture, and then the pneumatic wiper blade meters the excess coating from the bottom roll. The coating that remains in the cells of the gravure roll then transfers directly to the substrate as it is fed between the bottom and top rolls.
 • All control features mount inside a control panel that also contains an Emergency Stop button in order to shut off all power to the machine by simply pressing down on the button.
 • Different types of rubber for the top roll including E.P.D.M., Silicone, Viton, Hypalon, Buna-N, Urethane, Polysulfide, and Natural Rubber are also available (prices vary).
 • The customer’s choice of one (1) gravure roll up to 180 linescreen is included in the price of the direct gravure lab coater. If a linescreen of more than 180 is needed, then prices vary.
 • Delivery time: 10 – 12 weeks

Instructions for use:
Pour the coating mixture into the stainless steel coating pan that resides underneath the bottom gravure roll. Apply the desired amount of air pressure to the wiper blade which meters the coating from the bottom gravure roll. Apply the desired amount of air pressure to the top roll. Set the desired speed of both the top roll and the bottom roll by observing the corresponding tachometers. As the bottom roll rotates in the coating pan, the wiper blade meters the excess coating from the bottom gravure roll and then transfers the coating directly to the substrate as you feed the substrate between the top and bottom rolls.Click to Enlarge
12” wide 2-roll Direct Gravure Lab Coater: Back Side View with 2nd Emergency Stop button shown


Click to Enlarge
12” wide 2-roll Direct Gravure Lab Coater: Back Panel Side View with 2nd Emergency Stop button shown

เครื่องเคลือบแบบ 3 ลูกกลิ้ง 3-ROLL OFFSET GRAVURE LAB COATER

Substrate
Flow


Click to Enlarge

Offset Gravure Lab Coater, 12” wide: Model#E-BC12POG3  -Offset Gravure Lab Coater, 18” wide: Model#E-BC12POG3  -Offset Gravure Lab Coater, 24” wide: Model#E-BC12POG3  – 

Optional: Special “Removable Center Roll” Feature for quick removal of Center Rubber Roll:

Optional: 2nd Emergency Stop Button mounted on opposite side base plate allowing easy access to E-stop buttons from either side of machine:

 • Excellent for performing tests onto small samples, hand sheets, and can be used for continuous web coating. Can also be used to perform saturations, 2 roll pressure, and 3 roll differential tests.
 • Applies a uniform, consistent, and repeatable coating laydown every time.
 • Used for applying coatings onto papers, paperboards, films, foils, glass, etc.
 • Applies coatings down to as low as 1/10 of 1 micron (.000004”). High end thickness varies depending upon the viscosity of the coating, gravure pattern, and the type of substrate.
 • Coat weight is controlled by the specific laser engraved gravure pattern in the bottom gravure roll and by the amount of air pressure that is applied to the top and center rolls (bottom roll can be changed within 5 minutes to utilize various gravure rolls, rubber rolls, and chrome rolls).
 • Top roll is 3” diameter x 12” wide standard polished chrome, and is air regulated in order to vary the amount of downward pressure onto the center roll.
 • Center roll is 6” diameter x 12” wide standard neoprene rubber with air regulated vertical pressure for applying downward pressure onto the bottom roll, complete with dial indicators for adjusting the vertical position of the center roll in order to set a gap between the center and bottom rolls if desired. Center roll is driven with a variable speed motor and controller with digital rpm tachometer capable of approximately 30 fpm (available in 110 or 220 Volt).
 • Bottom roll is 6” diameter x 12” wide laser engraved gravure, driven with a variable speed motor and controller with digital rpm tachometer (available in 110 or 220 Volt, 30 rpm motor).
 • A Stainless Steel coating pan mounts underneath the bottom roll for holding the coating mixture. The bottom roll rotates in this coating pan and picks up the coating mixture, and then the pneumatic wiper blade meters the excess coating from the bottom roll. The coating that remains on the bottom roll then transfers directly to the center roll which in turn transfers the coating directly to the substrate as it is fed between the center and top rolls.
 • All control features mount inside a control panel that also contains an Emergency Stop button in order to shut off all power to the machine by simply pressing down on the button.
 • Different types of rubber for the center roll including E.P.D.M., Silicone, Viton, Hypalon, Buna-N, Urethane, Polysulfide, and Natural Rubber are also available (prices vary).
 • The customer’s choice of one (1) gravure roll up to 180 linescreen is included in the price of the offset gravure lab coater. If a linescreen of more than 180 is needed, then prices vary.
 • Delivery time: 10 – 12 weeks

Instructions for use:
Pour the coating mixture into the stainless steel coating pan that resides underneath the bottom gravure roll. Apply the desired amount of air pressure to the wiper blade which meters the coating from the bottom gravure roll. Apply the desired amount of air pressure to the top roll and center roll. Set the desired speed of both the center roll and the bottom roll by observing the corresponding tachometers. As the bottom roll rotates in the coating pan, the wiper blade meters the excess coating from the bottom gravure roll and then transfers the coating directly to the center rubber roll. The center roll in turn transfers the coating directly to the substrate as you feed the substrate between the center and top rolls.

 


Click to Enlarge
3-roll Offset Gravure Lab Coater
Side Panel View     


Click to Enlarge
3-roll Offset Gravure Lab Coater:
Stainless Steel Guide tray removed (Optional 2nd Emergency Stop Button shown on base)

 

HOT MELT OPTION

LAMINATORS

UNWIND & REWIND OPTION

SPECIAL COATING MACHINES

Euclid Coating Systems has the capability to design and build special, customized, and totally automated turn-key coating systems. With a complete staff of mechanical, electrical, and controls engineers, ECS can design and engineer special coating systems to meet the customer’s requirements. 
 


Special Two Station Direct Gravure Coating System


Special Two Station Direct Gravure Coating System

 

Special Two Station Direct Gravure Coating System

Description of  Special Two Station Direct Gravure Coating System:
This machine contained air inflatable core lock unwind and rewind shafts, 3 web guiding systems and 3 tension sensor rolls for each of the 3 tension zones, and 2 separate coating stations. Coating station #1 applied a coating to the web using a “Direct Gravure” application, and coating station #2 saturated a top-coat into the web using two neoprene rubber squeeze rolls. The machine operated at 50 fpm maximum, and could be used for papers, films, non-woven materials, cloth, etc. The customer installed their own hot air ovens which dried the material after each of the coating stations.


Special Offset Gravure Lab Coater with internally heated center roll and heated fountain capable of 500 degrees F.: Front View


Special Offset Gravure Lab Coater with internally heated center roll and heated fountain capable of 500 degrees F.: Front Inside View

   


Special Offset Gravure Lab Coater with internally heated center roll and heated fountain capable of 500 degrees F.: Front Right Side View


Special Offset Gravure Lab Coater with internally heated center roll and heated fountain capable of 500 degrees F.: Front Left Side View

Description of Special Heated Offset Gravure Lab Coater:
This unit contained an electrically internally heated center roll capable of 500 degrees F. The coating mixture resided in a heated stainless steel fountain complete with thermocouple providing constant read-out of the temperature that could likewise reach 500 degrees F. The bottom ceramic coated roll rotated in the heated fountain and picked up the coating mixture, and then passed by a doctor blade that helped meter excess coating from the bottom roll. The substrate could be fed either between the bottom and center ceramic coated rolls where it would receive the coating, or between the center and top ceramic coated rolls in order to be coated.

Both the top and center rolls were regulated with vertical air pressure in order to vary the amount of downward pressure. The center roll likewise contained a vertical height adjustment that allowed you to either set a gap between the bottom and center rolls, or to allow the center roll to make contact with the bottom roll. The entire unit operated with a 220 volt power supply and required a minimum air supply of 60 p.s.i.


Special 36” wide Offset Gravure Lab Coater with 13” diameter top roll to hold holographic plate for making holograms, complete with unwind, rewind, idler rolls, and a mount to hold a U.V. curing bulb: Front View


Special 36” wide Offset Gravure Lab Coater with 13” diameter top roll to hold holographic plate for making holograms, complete with unwind, rewind, idler rolls, and a mount to hold a U.V. curing bulb: Back View

   


Special 36” wide Offset Gravure Lab Coater with 13” diameter top roll to hold holographic plate for making holograms, complete with unwind, rewind, idler rolls, and a mount to hold a U.V. curing bulb: Front Side Control Panel View


Special 36” wide Offset Gravure Lab Coater with 13” diameter top roll to hold holographic plate for making holograms, complete with unwind, rewind, idler rolls, and a mount to hold a U.V. curing bulb: Back Side View

Description of Special 36″ wide Offset Gravure Lab Coater for Making Holograms:
This system had the bottom gravure roll and the center rubber roll driven together one-to-one with a serpentine belt and a variable speed motor and controller, capable of approximately 50 fpm, complete with a digital rpm tachometer. Both the top and center rolls were air regulated for applying downward pressure, and a vertical height adjustment allowed you to either set a gap between the bottom and center rolls, or allow the rolls to make complete contact. The bottom roll also contained an interchangeable feature that allowed you to utilize various gravure, rubber, or chrome rolls.
The system also contained a manual unwind unit, and a rewind unit that utilized a magnetic particle clutch for varying the tension on the rewind roll. The web unwound from the unwind unit and passed over the bottom gravure roll where it received the coating. The web then passed around the center roll and over the top chrome roll which contained a holographic image plate, and then exited off and onto the rewind unit. A U.V. curing bulb was mounted above the top chrome roll in order to cure the web as it passed over the top roll. The unit operated with a 110 Volt power supply and a minimum air supply of 60 p.s.i.


36” wide Direct Transfer Lab Coater/Heated Lamination Machine: Front View


36” wide Direct Transfer Lab Coater/Heated Lamination Machine: Back View


Description of 36” wide Direct Transfer Lab Coater/Lamination Machine
:
The top and bottom rolls were driven together one-to-one with a serpentine belt and a variable speed motor and controller. The top roll was air regulated for applying downward pressure, and a vertical height adjustment allowed you to either set a gap between the rolls for various thicknesses of substrates, or allowed the rolls to make complete contact. The bottom roll was also interchangeable to allow for various types of rubber or chrome rolls.

This machine also utilized a Halogen Sealed Beam Infra-Red bulb (inside the yellow guard) which projected an infrared ray onto the top roll in order to heat it. A Model LX25 Power Control was used to vary the output of the infrared bulb allowing accurate control of the temperature of the roll up to @ 300 degrees F.


Special 3 Ply Lamination Machine: Side View


Special 3 Ply Lamination Machine
Control Panel Close-Up Side View

   


Special 3 Ply Lamination Machine: Side View


Special 3 Ply Lamination Machine
Side View of Rewinding Unit

Description of Special 3 Ply Lamination Machine:
This is a 13” wide unit that was built for a Medical facility that was actually bonding 3 separate laminates together. This unit had the two EPDM rubber rolls driven together one-to-one with a serpentine belt and a variable speed controller.

The two rolls were horizontally displaced, and one of the rolls had a horizontal adjustment in order to set a specific gap between the two rolls or to close the rolls together completely. Dial indicator read-outs located on each side of the roll allowed you to determine the exact amount of adjustment that was made to each side of the roll. The adjustable roll was also air regulated in order to vary the amount of pressure that was applied against the other roll.

Two adjustable dams (one on each side) were positioned on top of the two rolls and could be positioned horizontally along the width of the rolls. This helped prevent the coating from spilling over the edges of the rolls and also allowed for various widths of material to be used.

All of the unwind units had steel shafts with aluminum plugs which held the 3” diameter cores, and also contained set collars on the steel shafts for holding the rolls of material in place. On each side there were two shaft support holders that held the steel shafts in place. The shafts were mounted on these shaft support holders, and allowed for easy changing of the rolls. The shafts were removed by simply loosening the two shaft support holders, pivoting the holders upward, and then removing the steel shafts.


Special 6” wide Offset Gravure Lab Coater with special vertically adjustable entrance idler roll, special deeper fountain for continuous application, and 2 emergency stop buttons. Performed Direct Gravure, Offset Gravure, and Reverse Kiss coating applications: Front View


Special 6” wide Offset Gravure Lab Coater with special vertically adjustable entrance idler roll, special deeper fountain for continuous application, and 2 emergency stop buttons. Performed Direct Gravure, Offset Gravure, and Reverse Kiss coating applications: Back View


Special 6” wide Offset Gravure Lab Coater with special vertically adjustable entrance idler roll, special deeper fountain for continuous application, and 2 emergency stop buttons. Performed Direct Gravure, Offset Gravure, and Reverse Kiss coating applications: Side Control Panal View


Click to Enlarge
Special 18″ wide Offset Gravure Lab Coater
 with Hot Melt Option: Front Left Side View


Click to Enlarge
Special 18″ wide Offset Gravure Lab Coater
 with Hot Melt Option: Back Side View


Click to Enlarge
Special 18″ wide Offset Gravure Lab Coater
with Hot Melt Option: Close-up Front View


Click to Enlarge
Special 18″ wide Offset Gravure Lab Coater
 with Hot Melt Option: Close-up Back View


Click to Enlarge

Special 18″ wide Offset Gravure Lab Coater
 with Hot Melt Option: Front Right Side View


Click to Enlarge
Special 18″ wide Offset Gravure Lab Coater
with Hot Melt Option: Back Right Side View


Click to Enlarge
Special 18″ wide Offset Gravure Lab Coater
 with Hot Melt Option: Front Side View:
  Both Top and Center Rolls are retracted in “UP” position


Click to Enlarge
Special 18″ wide Offset Gravure Lab Coater
 with Hot Melt Option: Left Side Control Panel View


Special 12” wide Direct Gravure Lab Coater with no motors or controllers (customer attached their own motors and controllers), complete with special deeper fountain for continuous application: Back View


Special 12” wide Direct Gravure Lab Coater with no motors or controllers (customer attached their own motors and controllers), complete with special deeper fountain for continuous application: Front View


Special 12” wide Direct Gravure Lab Coater with no motors or controllers (customer attached their own motors and controllers), complete with special deeper fountain for continuous application: Back Side View


Special 12” wide Direct Gravure Lab Coater with no motors or controllers (customer attached their own motors and controllers), complete with special deeper fountain for continuous application: Front Side View


Special 18” wide, one roll Direct Gravure Lab Coater with no motor or controller (customer attached their own motor and controller), complete with special deeper fountain for continuous application: Back Right Side View


Special 18” wide, one roll Direct Gravure Lab Coater with no motor or controller (customer attached their own motor and controller), complete with special deeper fountain for continuous application: Back Left Side View


Special 18” wide, one roll Direct Gravure Lab Coater with no motor or controller (customer attached their own motor and controller), complete with special deeper fountain for continuous application: Back View


Special 6” wide Offset Gravure Lab Coater, complete with web cleaning rolls, two (2) manual unwinds and one (1) rewind unit: used to apply an adhesive to a paper, laminate a foil to the paper, and then rewind the laminate.


Special 6” wide Offset Gravure Lab Coater, complete with web cleaning rolls, two (2) manual unwinds and one (1) rewind unit: used to apply an adhesive to a paper, laminate a foil to the paper, and then rewind the laminate.


Special 6” wide Offset Gravure Lab Coater, complete with web cleaning rolls, two (2) manual unwinds and one (1) rewind unit: used to apply an adhesive to a paper, laminate a foil to the paper, and then rewind the laminate.


Special 6” wide Offset Gravure Lab Coater, complete with web cleaning rolls, two (2) manual unwinds and one (1) rewind unit: used to apply an adhesive to a paper, laminate a foil to the paper, and then rewind the laminate.

Description of Special 6” wide Offset Gravure Lab Coater:
The paper unwound from a manual unwind stand and then wrapped around two web cleaning rolls which removed all excess debris from the paper. The web then proceeded directly into the coating station where it received an adhesive coating by direct gravure application. After the paper received the adhesive, it then wrapped around the center roll, and a second unwind stand unwound a foil which was laminated to the paper as the two substrates met at the nip point between the center and top rolls. The laminate was then wound onto a rewind stand. Subsequently, the customer also had a web guide unit installed between the two web cleaning rolls and the coating station in order to control the lateral flow of the paper as it entered the coating station.

This system also had the bottom gravure roll driven by a variable speed motor and controller, capable of approximately 50 fpm, complete with a digital rpm tachometer. Both the top and center rolls were not driven, but were both air regulated for applying downward pressure, and a vertical height adjustment allowed you to either set a gap between the bottom and center rolls, or allow the rolls to make complete contact. The bottom roll also contained an interchangeable feature that allowed you to utilize various gravure, rubber, or chrome rolls.


Special 36” wide Stand-alone Unwind Unit: Front View


Special 36” wide Stand-alone Unwind Unit: Front View

Description of 36” wide Stand-alone Unwind Unit:
This stand-alone unwind station consisted of an aluminum base plate which supported the entire framework assembly. Located on each side of the aluminum base plate were two mounting stands that supported the shaft holders which held the air expandable unwind shaft. A simple clamping mechanism allowed for easy releasing in order to have immediate access to the air expandable unwind shaft.

The air shaft ensured positive locking without core damage and was virtually maintenance free. The air shaft tube was inflated by simply pressing an air gun to the air stem and squeezing the gun, thereby allowing air into the tube immediately. Once the tube was inflated, it provided uniform and controlled expansion for the aluminum leaves and full surface engagement with the core I.D., allowing it to lock securely to the shaft. A simple press on the center of the air stem deflated the air shaft immediately (much like a bike tire). The air shaft could accommodate a 3” diameter core, and by simply adding a 6” diameter end plug to each end would allow for a 6” diameter core.

The unwind unit also contained a Magnetic Particle Brake which varied in tension in order to accommodate for the continual changing diameter of the unwind roll. This braking mechanism fastened to one of the mounting stands and connected by means of a coupler to one end of the air shaft. A tension controller was also mounted to the assembly and controlled the desired amount of tension on the web by simply turning the control knob.

 

back to top