ผู้ผลิตเครื่องทดสอบทางด้านบรรจุภัณฑ์ เครื่องทดสอบการกระแทก เครื่องทดสอบการทนต่อการตก การกระแทก ของบรรจุภัณฑ์ (Package Drop Tester) เซ็นเซอร์วัดค่าความเร็วในเหวี่ยง ค่าความเร็วในการตกของผลิตภัณฑ์ เครื่องทดสอบการทนต่อการสั่น (Package vibration tester) เครื่องทดสอบการทนต่อการหยุดแบบฉับพลัน (Package Shock Tester) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบอัตโนมัติ (Temperature / RH Chamber, Climatic Chamber, Environmental Chamber) เป็นต้น

1. เครื่องทดสอบการทนต่อการตก การกระแทกของบรรจุภัณฑ์ (Package Drop Tester)

     
             

Up to 1300 pounds

 
500 pound capacity

 
160 pound capacity

 
125 pound capacity

             
             
         
             
   
Release Drop Hooks

 
Incline Impact

   

2. เครื่องวัดค่าความเร็วของบรรจุภัณฑ์ขณะทดสอบ รุ่น 1000VM Velocity Meter (สำหรับการทดสอบตามมาตรฐาน ISTA)

  ดาวน์โหลด Catalog : View 1000VM Product Info (PDF)

3. เครื่องทดสอบการทนต่อการสั่น (Package vibration tester)

3.1 เครื่องทดสอบการทนต่อการสั่นระบบไฮโดรลิค (Hydraulic Vibration Testers) 3.2 เครื่องทดสอบการทนต่อการสั่นแบบจำลองการขนส่ง (V – Series™ Transportation Simulators)


ดาวน์โหลด Catalog : View Product Info (PDF)
V-Series video (Quicktime 46 seconds 2.7MB)
Video – Random vs Repetitive Shock Vibration comparison
   
3.3 เครื่องทดสอบการทนต่อการสั่นของชิ้นส่วนอุปกรณ์ (VibraTest™ Series Mechanical Vibration)

ดาวน์โหลด Catalog :  View Product Info (PDF)

ดาวน์โหลด VDO Clip: VibraTest  video (QuickTime video)

Purpose – lost cost mechanical shaker for testing products and components to in-service vibration conditions between 8 to 60Hz. Maximum acceleration to 3.2G is standard, up to 10G optionally.

 • Windows XP™ Advance Machine Control AMC+(PC not included)
 • Perform to AGREE testing requirements
 • Self contained, built-in air isolation system
 • Manually adjustable vibratory displacement
 • No special foundation required
 • Frequency adjustable between 8-60Hz
 • Many table sizes to choose from

4. เครื่องทดสอบการทนต่อการหยุดแบบฉับพลันหรือการทนต่อการเหวี่ยงแบบกำหนดทิศทางได้ (Package Shock Tester)

4.1 Mechanical Shock Machines

ดาวน์โหลด Catalog : View Product Info (PDF)

ดาวน์โหลด VDO Clip: View Dual Mass Shock Amplifier (PDF)

The need for products to survive various shock levels in an operating environment requires in-house testing of products during design and evaluation stages. L.A.B. Equipment, Inc.’s SD-series of mechanical free-fall test systems produces accurate and repeatable half-sine, squarewave and sawtooth pulses in accordance with military and industry specifications.

SD Series / Standard Features

 • High performance carriage
 • Fail-safe rebound brakes
 • Full safety guard system
 • Self- contained shock dampening system

Optional features

 • Half – sine programmers
 • Low impulse kit
 • Square wave programmers
 • Data analysis and acquisition systems
 • Terminal peak sawtooth programmers
 • Automatic cycle counter
 • Dual mass shock amplifier
 • Fixturing

4.2 Automated Shock Test Systems

The AutoShock-II ™ is a fully automated series of shock test systems used to measure and identify product fragility levels and evaluate protective packaging. With the simulation of real world shock pulses and impact energy levels, manufacturers can systematically test and optimize product design and packaging. L.A.B. Equipment, Inc.’s fully automated computer controlled shock and data analysis test systems are the critical path in accomplishing this optimization.

AutoShock-II™ /Standard Features

 • State-of-the-art, PC-based control system with Windows-based, intuitive Remote Control interface
 • Advanced, integrated Shock Drop Calculator translates shock parameters – waveform, acceleration, duration – into equipment settings (drop height, square wave pressure, etc.)
 • Precision guidance system with balanced hydraulic lift cylinders
 • High performance cast or welded aluminum table designs provide optimum stiffness and waveform fidelity
 • Closed-loop height and pressure controls provide optimal waveform repeatability
 • Table sizes to 152 x 152cm (60” x 60”)
 • Up to 2000 kg (4,400 lbs.) payload capacities available
 • Low profile design minimizes overall system height

ดาวน์โหลด Catalog : View Product Info (PDF)

ดาวน์โหลด VDO Clip: View Dual Mass Shock Amplifier brochure (PDF)

Optional Features

 • Low profile, dual waveform (half-sine and square wave) shock pulse programmers
 • Half-sine elastomer module kits
 • Terminal peak sawtooth programmers
 • Low velocity impulse kits
 • High velocity impulse kits
 • Dual mass shock amplifiers
 • Data acquisition and analysis systems
 • Safety mat interlock systems
 • Enlarged table sizes
 • Floor plate/installation kits

5. ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น สัมพัทธ์แบบอัตโนมัติ (Temperature / RH Chamber / Environmental Chamber / Climatic Chamber)

ดาวน์โหลด Catalog : View Product Brochure 8.5 x 11 (PDF)

TS and THS Series Test Chambers

 • Select Temperature only (TS Series) or Temperature & Humidity (THS Series)
 • 5.75 to 35 cu.ft. (165 to 1000 liters) chamber sizes
 • Humidity range 10 to 98% RH
 • Temperature range -70 to 150 deg C
 • Internal construction #304 SST
 • Extermal construction #304 SST with powder coating
 • Long lasting hermetic compressors
 • Environmentally safe HFC refrigerants
 • Steam generator humidification system
 • Access ports
 • Global service network

Optional features

 • PC control software to control and monitor single or multiple chambers
 • Power sockets to provide electrical power to test items

back to top