3nh

ผู้ผลิตเครื่องวัดสีแบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติค โพลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ กระดาษ สิ่งพิมพ์ ชิ้นงานโลหะ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องวัดค่าความมันเงา (Gloss Meter) เครื่องวัดค่าความแตกต่างสี (Colorimeter) ในหน่วย LAB, L*a*b*, Delta E, […]

Alpha-Cat

Alpha-Cat เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการทดสอบผลิตภัณฑ์กัญชาและเป็นผู้ผลิตชุดทดสอบองค์ประกอบหลักของน้ำมันกัญชาอย่างง่าย (Cannabinoid Analysis Test Kit) สามารถทดสอบค่าความบริสุทธิ์ของสารสกัดกัญชาได้สูงถึง 6 ชนิด ได้แก่ Cannabidiol (CBD), Cannabinol (CBN), Tetrahydrocannabinol (THC), Tetrahydrocannabivarin (THCV), Cannabigerol (CBG)และ […]

AT2E

ผู้ผลิตเครื่องมือสำหรับทดสอบกระป๋อง และบรรจุภัณฑ์ต่างสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง เป็นต้น เครื่องมือทดสอบทางกายภาพสำหรับฝาปิดชนิดต่าง ๆ เช่นฝาเกลียว ฝาจีบ  ขวดแก้ว ขวดพลาสติค ขวด PET เป็นต้น คลิ๊กด้านล่างเพื่อเลือกเครื่องมือทดสอบตามชนิดของผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมที่ท่านสนใจ Closure /เลือกเครื่องมือตามชนิดของฝาปิด Crown cork (2) […]

BEVS

ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบและวิจัยทางด้านสี หมึกพิมพ์ เรซิน สารเคลือบผิว สำหรับอุตสาหกรรมสี สิ่งพิมพ์ พลาสติค กระดาษ กล่องและบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด เครื่องกวน เครื่องตี เครื่องผสม เครื่องบด (Dispersing / Mixing / Grinding) A key […]

Certified Reference Materials

Certified Reference Materials

สารสอบเทียบจากหน่วยงานมาตรฐาน ISO17025 / Certified Reference Materials ISO17025 สารมาตรฐานสำหรับวัดความหนืดตามมมาตรฐาน ASTM D445, Low Temperature Viscosity, Cold Cranking Simulator (CCS), Cone & Plate […]

chnspec

CHN Spec

ผู้ผลิตเครื่องวัดสีแบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติค โพลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ กระดาษ สิ่งพิมพ์ ชิ้นงานโลหะ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องวัดค่าความมันเงา (Gloss Meter) เครื่องวัดค่าความแตกต่างสี (Colorimeter) ในหน่วย LAB, L*a*b*, Delta E, […]

Control Company

เครื่องมือทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติการทั่วไป เช่น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น ความดันบรรยากาศ ระดับการส่องสว่าง เครื่องวัดค่าความเร็วรอบ นาฬิกาจับเวลา เครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น บริษัท ฯ ได้รับมาตรฐาน ISO17025 สามารถออกใบรับรองเครื่องมือที่ต้องการได้ เครื่องวัดค่าความดันบรรยากาศ อุณหภูมิ และความชื้นแบบดิจิตอล เครื่องวัดค่าความสว่างของแสง (Digital […]

Drick

ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้านเยื่อกระดาษ ทิชชู่ กระดาษ กระดาษลูกฟูก กล่อง และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ทุกชนิด เช่น เครื่องบดเยื่อ (PFI Mill) เครื่องวัดค่าความขาวสว่าง (Brightness Tester) เครื่องวัดสีและความทึบแสง (Color & Opacity) เครื่องวัดค่าความมันเงาของกระดาษ (Gloss […]

Euclid Coating Systems, Inc.

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลือบผิวกระดาษสำหรับห้องปฏิบัติการงานเคลือบ หน่วยงานวิจัย ฝ่ายควบคุมคุณภาพ เป็นต้น มี3 แบบให้เลือก ได้แก่ เครื่องเคลือบแบบลูกกลิ้งเดี่ยว (Single Roll Lab Coater), เครื่องเคลือบแบบ 2 ลูกกลิ้ง (2 Roll Lab Coater) และ […]

GBPI

เครื่องทดสอบทางด้านบรรจุภัณฑ์ ฟิล์ม ถุงพลาสติก ถุงขนมขบเคี้ยว เครื่องทดสอบการซึมผ่านของออกซิเจน (Oxygen Permeability Analyzer) เครื่องทดสอบการซึมผ่านของอากาศ (Gas Permeability Analyzer) เครื่องทดสอบการซึมผ่านของความชื้นหรือไอน้ำ (Water Vapor Permeability Analyzer) เครื่องวัดแรงดึงฟิล์มเอนกประสงค์ (Electronic Tensile […]

GR Scientific

ผู้ผลิตเครื่องทดสอบปริมาณน้ำในน้ำมันโดยวิธีการไตเตรตแบบอัตโนมัติ โดยหลักการ Coulometric Karl Fischer Titration สามารถทดสอบกับตัวอย่างของแข็ง เม็ดพลาสติค น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเตาน้ำมันดำที่ระเหยยาก เป็นต้น  โดยใช้เครื่องระเหยความชื้นแบบรวดเร็วประกอบ  เครื่องหาความชื้นดังกล่าวมีจุดเด่นในการทดสอบนอกสถานที่โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับหรือไฟบ้าน และสามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่สำรองที่อยู่ในเครื่องได้โดยตรง ทำให้สามารถทดสอบได้ทุกที่ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน Aquamax KF Moisture […]

Hydromotion

ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าความหนืดน้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเตา โพลิเมอร์  หมึก สารเคมี และตัวอย่างของเหลวแบบการไหลแบบ Newtonian Flow ออกแบบมาสำหรับการทดสอบนอกสถานที่ (Portable Viscometer) แบบทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Viscometer) และติดตั้งในระบบการผลิต (Process Viscometer) เครื่องวัดค่าความหนืดดิจิตอลแบบรวดเร็ว สะดวก […]

IKA

In the past few decades IKA has achieved through its innovative activity a leading position in dispersing and kneading technology. […]

Innuo

ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้านงานพลาสติค โพลิเมอร์ เรซิน ยาง กระจก เซรามิคส์ น้ำมันหม้อแปลง น้ำมันหล่อลื่น สี หมึก สารลดแรงตึงผิว เช่น เครื่องมือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางความร้อนของสาร – Differential Scanning Calorimetry (DSC), เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารด้วยความร้อน – […]

KEM

ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าความหนาแน่น ค่าความถ่วงจำเพาะ ค่า API แบบอัตโนมัติ (Automatic Densitometer) ตามมาตรฐาน ASTM D4052 เครื่องวัดค่าปริมาณน้ำในน้ำมัน (Karl Fischer Coulometric & Volumetric Titrator) เครื่องวัดค่าความหนืด (Automatic Viscometer) […]

LAB

LAB Equipment

ผู้ผลิตเครื่องทดสอบทางด้านบรรจุภัณฑ์ เครื่องทดสอบการกระแทก เครื่องทดสอบการทนต่อการตก การกระแทก ของบรรจุภัณฑ์ (Package Drop Tester) เซ็นเซอร์วัดค่าความเร็วในเหวี่ยง ค่าความเร็วในการตกของผลิตภัณฑ์ เครื่องทดสอบการทนต่อการสั่น (Package vibration tester) เครื่องทดสอบการทนต่อการหยุดแบบฉับพลัน (Package Shock Tester) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบอัตโนมัติ (Temperature […]

Labthink

Labthink International, Inc. is a global enterprise that provides professional quality control solutions for packaging materials and products. Our headquarters […]

Labtone

เครื่องทดสอบทางด้านบรรจุภัณฑ์ เครื่องทดสอบการทนต่อการตกกระแทกของบรรจุภัณฑ์ (Drop Tester) เครื่องทดสอบการทนต่อการสั่น (Vibration Tester) เครื่องทดสอบการทนของบรรจุภัณฑ์ต่อการตกกระแทกภายใต้ความเร็วที่กำหนด (Shock Tester) เครื่องทดสอบการชน (Bump Tester) เครื่องทดสอบความเสียหายของผลิตภัณฑ์ต่อการขนส่ง (Transportation Simulator) เครื่องทดสอบการชนของบรรจุภัณฑ์ในมุมเอียง (Inclined Impact Tester) […]

Lemis Baltic

ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าความหนาแน่นของของเหลว สารเคมี กรดแบตเตอรี่ น้ำม้นหล่อลื่น น้ำมันเตา น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และของเหลวอื่น ๆ มีให้เลือกหลายรุ่น เช่น แบบทดสอบนอกสถานที่หรือทดสอบหน้า Site งาน เช่น ถังเก็บ รถขนส่ง หรือคล้งเก็บสินค้า เป็นต้น […]

MASSON SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION

SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION MODEL 5L SFE-CO2 เครื่องสกัดสารโดยใช้คาร์บอนไดออกไซต์แบบเหนือจุดวิกฤตขนาด 5 ลิตร Technical Specification Extraction technique:   Supercritical carbon dioxide (CO2) Sample form: […]

Normalab

Normalab

ผู้นำเครื่องมือวิจัยและเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องบินอากาศยาน ไบโอดีเซล ก๊าซโซฮอลล์ จาระบี น้ำมันหม้อแปลง สารเคมี แวกซ์ ยางมะตอย สารลดแรงตึงผิว สารเติมแต่ง เป็นต้น เครื่องมือทดสอบแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้ เครื่องมือทดสอบคุณสมบัติการติดไฟ การวาบไฟ การลุกไหม้ของน้ำมันและวัสดุติดไฟ(Flammability / […]

Phase II

ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้านโลหะศาสตร์ เช่น เครื่องวัดค่าความหนาสี (Thickness Gauge Tester) เครื่องวัดค่าความเรียบ ความหยาบผิว (Roughness Tester) เครื่องวัดค่าความแข็งของเหล็ก (Hardness Tester) แบบต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความแข็งแบบบริเนลล์ (Brinell Hardness Tester) […]

Pilodist

ผู้นำเครื่องมือวิจัยแบบ Pilot Scale, Lab Operation Unit เครื่องกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี โพลิเมอร์ พลาสติค น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ไบโอดีเซล ก๊าซโซฮอลล์ สารเคมี แวกซ์  เป็นต้น นอกจากนี้ยังครอบคลุมการกลั่นตัวทำละลายและสารเคมีเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมทั้งการสกัดสาร หัวน้ำหอม […]

PNSHAR

ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้านเยื่อกระดาษ ทิชชู่ กระดาษ กระดาษลูกฟูก กล่อง และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ทุกชนิด เช่น เครื่องบดเยื่อ (PFI Mill) เครื่องวัดค่าความขาวสว่าง (Brightness Tester) เครื่องวัดสีและความทึบแสง (Color & Opacity) เครื่องวัดค่าความมันเงาของกระดาษ (Gloss […]

Pol-Eko Aparatura

Pol-Eko Aparatura เป็นผู้นำในด้านการผลิตเครื่องควบคุมอุณหภูมิหลายประเภท เช่น ตู้ควบคุมอุณหภูมิทั่วไป(Thermostatic cabinets) ,  ตู้เย็นสำหรับห้องปฏิบัติการ (Laboratory refrigerators),  ตู้แช่สำหรับห้องปฏิบัติการ (Laboratory freezers),  ตู้บ่มเชื้อ ตู้ทดสอบบีโอดี (Cooled incubators),  Heating ovens (incubators),  […]

PSL Systemtechnik

ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบคุณภาพสูงทางคุณลักษณะทางการไหลของของเหลว เช่น การไหลของน้ำมัน  จุดไหลเทของน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันการดีเซล จุดเกิดฝ้า การเกิดแวกซ์ การก่อตัวของตะกรัน การเกิดหยดน้ำของก๊าซ  คุณลักษณะทางกายภาพ เช่น การทดสอบค่าการนำความร้อนของของเหลว ค่าความหนืดในสภาวะท่อขนส่งน้ำมัน ค่าความหนืดของน้ำมัน เป็นต้น ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากลิงค์ข้างล่าง Flow Assurance Fluid Flow […]

Rhopoint

Rhopoint Instruments is a UK based manufacturer of test equipment primarily focussed towards appearance quality. The company was founded in […]

Senco

Senco Rotary Evaporator, Reactor, Water Distiller, Water Bath, Aspirator, Cooling Bath, Vacuum Pump, Vacuum Controller ผู้ผลิตถังปฏิกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ (Reactor) เครื่องระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) […]

Sita

Best available technique for your specific purposes – easy to use online – tensiometers measure dynamic surface tension, fully automated […]

Taisite

ผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับห้องแล็ป ห้องปฏิบิติการ เช่น ตู้อบลมร้อน  (Drying Oven / Hot Air Oven),  ตู้บ่มเชื้อ (Incubator), ตู้บ่มคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Incubator), ตู้บ่มเชื้อพร้อมระบบเขย่าในตัว ( Shaker Incubator), เตาเผา […]

Tony International (HK) Co., Ltd.

ผู้ผลิตเครื่องทดสอบเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Testing Machine), เครื่องทดสอบโต๊ะและเก้าอี้ (Tables and Chairs Testing Machine), เครื่องทดสอบโซฟาและที่นอน (Sofa and Mattress Testing Machine), เครื่องทดสอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ /(Wooden Furniture Testing), […]

XS-Xinsheng

ผู้ผลิตเครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของสารอินทรีย์ด้วยหลักการ HPLC พร้อมอุปกรณ์คอลัมน์และสารเคมี เรซินสำหรับ Chromatography Column เครื่องมือทดสอบและอุปกรณ์ HPLC เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบสารอินทรีย์ด้วยหลักการแบบ HPLC สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี ห้องแล็ป การผลิตขนาดเล็กหรือสำหรับงานวิจัย (R&D / Pilot Scale) และสำหรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม (Industrial Scale) […]