3nh

ผู้ผลิตเครื่องวัดสีแบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติค โพลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ กระดาษ สิ่งพิมพ์ ชิ้นงานโลหะ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องวัดค่าความมันเงา (Gloss Meter) เครื่องวัดค่าความแตกต่างสี (Colorimeter) ในหน่วย LAB, L*a*b*, Delta E, Whiteness Index, Yellowness Index, Lch, XYZ, Hunter Lab, Metamerism Index เป็นต้น เครื่องทดสอบสำหรับงานวิจัยทางแสง สี การส่องสว่าง ตู้เทียบสี (Lighting Cabinet), เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ทดสอบภาพถ่ายดิจิตอล (Digital Imaging Test Solution) เป็นต้น

Alpha-Cat

Alpha-Cat เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการทดสอบผลิตภัณฑ์กัญชาและเป็นผู้ผลิตชุดทดสอบองค์ประกอบหลักของน้ำมันกัญชาอย่างง่าย (Cannabinoid Analysis Test Kit) สามารถทดสอบค่าความบริสุทธิ์ของสารสกัดกัญชาได้สูงถึง 6 ชนิด ได้แก่ Cannabidiol (CBD), Cannabinol (CBN), Tetrahydrocannabinol (THC), Tetrahydrocannabivarin (THCV), Cannabigerol (CBG)และ Cannabichromene (CBC) ความแม่นยำ +/- 1% ใช้ตัวอย่างน้อยเพียง 0.1 กรัมต่อการทดสอบ

ARO Scientific Ltd

ARO SCIENTIFIC LTD. ผู้ผลิตสารมาตรฐานสำหรับการทวนสอบ ตรวจเช็ค สอบเทียบเครื่องมือ ได้รับมาตรฐานระดับ ISO17025 และ ISO17034 เช่น สารมาตรฐานทางด้านปิโตรเลียม เช่น จุดให้ควัน (Smoke Point) จุดไหลเท (Pour Point) จุดเยือกแข็ง […]

AT2E

ผู้ผลิตเครื่องมือสำหรับทดสอบกระป๋อง และบรรจุภัณฑ์ต่างสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง เป็นต้น เครื่องมือทดสอบทางกายภาพสำหรับฝาปิดชนิดต่าง ๆ เช่นฝาเกลียว ฝาจีบ ขวดแก้ว ขวดพลาสติค ขวด PET เป็นต้น

Ayalytical – Visaya

Ayalytical – Visaya เป็นผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้านปิโตรเลียมรายใหม่ ที่พัฒนาเครื่องมือด้วย Digital Image Analyzer เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เพื่อรองรับการทดสอบตัวอย่างน้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่องบิน น้ำมันหล่อลื่น สารเคมี และตัวทำละลายไฮโดรคาร์บอน เช่น เครื่องทดสอบค่าการกัดกร่อนทองแดง (Copper Corrosion – […]

BEVS

ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบและวิจัยทางด้านสี หมึกพิมพ์ เรซิน สารเคลือบผิว สำหรับอุตสาหกรรมสี สิ่งพิมพ์ พลาสติค กระดาษ กล่องและบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

Certified Reference Materials

สารสอบเทียบจากหน่วยงานมาตรฐาน ISO17025 / Certified Reference Materials ISO17025

CHN Spec

ผู้ผลิตเครื่องวัดสีแบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติค โพลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ กระดาษ สิ่งพิมพ์ ชิ้นงานโลหะ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องวัดค่าความมันเงา (Gloss Meter) เครื่องวัดค่าความแตกต่างสี (Colorimeter) ในหน่วย LAB, L*a*b*, Delta E, Whiteness Index, Yellowness Index, Lch, XYZ, Hunter Lab, Metamerism Index เป็นต้น เครื่องวัดค่าความขุ่น ความใส (Haze Meter / Transparency Meter) ของเม็ดพลาสติก ฟิล์ม กระจก เลนส์ เครื่องทดสอบสำหรับงานวิจัยทางแสง สี การส่องสว่าง ตู้เทียบสี (Lighting Cabinet), เครื่องมือวัดค่าความมันเงาแบบต่อเนื่อง (Online Gloss Meter) เป็นต้น

Control Company

เครื่องมือทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติการทั่วไป เช่น เครื่องวัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น ความดันบรรยากาศ ระดับการส่องสว่าง เครื่องวัดค่าความเร็วรอบ นาฬิกาจับเวลา เครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น บริษัท ฯ ได้รับมาตรฐาน ISO17025 สามารถออกใบรับรองเครื่องมือที่ต้องการได้

Drick

ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้านเยื่อกระดาษ ทิชชู่ กระดาษ กระดาษลูกฟูก กล่อง และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ทุกชนิด เช่น เครื่องบดเยื่อ (PFI Mill) เครื่องวัดค่าความขาวสว่าง (Brightness Tester) เครื่องวัดสีและความทึบแสง (Color & Opacity) เครื่องวัดค่าความมันเงาของกระดาษ (Gloss Meter) เครื่องขึ้นแผ่นกระดาษ (Sheet Former) เครื่องทดสอบความดันทะลุ (Burst Tester) เครื่องวัดแรงดึง (Tensile Tester) เครื่องวัดแรงกดกล่อง (Box Compression Tester) เครื่องวัดการดูดซับน้ำ (Cobb Tester) เครื่องตัดกระดาษ (Paper Cutter) เครื่องเตรียมตัวอย่าง เครื่องทดสอบกระดาษลูกฟูก เครื่องทดสอบรอยพับกล่อง (Score Quality Tester) เครื่องทดสอบค่าความเรียบ (Smoothness Tester) เครื่องทดสอบกระดาษลูกฟูก (Bending & Stiffness Tester) เครื่องวัดค่าความนุ่มของทิชชู่ (Tissue Softness Tester) เครื่องทดสอบแรงยึดเหนี่ยวระหว่างชั้นกระดาษ (Internal Ply Bond Tester) เครื่องทดสอบแรงกดกระดาษ (Crush Tester) เครื่องทดสอบฟิล์ม บรรจุภัณฑ์อาหาร เครื่องทดสอบการรั่วซึมของถุงฟอยล์ (Leakage Testing) ถุงบรรจุอาหาร ขนมขบเคี้ยว เครื่องวัดความขุ่นของพลาสติก (Haze Meter) เป็นต้น

Euclid Lab Coaters

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลือบผิวกระดาษสำหรับห้องปฏิบัติการงานเคลือบ หน่วยงานวิจัย ฝ่ายควบคุมคุณภาพ เป็นต้น มี3 แบบให้เลือก ได้แก่ เครื่องเคลือบแบบลูกกลิ้งเดี่ยว (Single Roll Lab Coater), เครื่องเคลือบแบบ 2 ลูกกลิ้ง (2 Roll Lab Coater) และ […]

Fcombio

ผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับห้องแล็ป ห้องปฏิบิติการ เช่น เครื่องทำความเย็น (Chilller), อ่างทำความเย็นหมุนเวียน (Cooling Bath), ตู้บ่มเชื้อพร้อมระบบเขย่าในตัว (Shaker Incubator),  อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath / Oil Bath), เตาหลุม (Heating Mantle), เครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Stirrer), เครื่องกวนผสมสาร (Overhead Stirrer) […]

Funke Gerber

ผู้ผลิตเครื่องทดสอบคุณภาพน้ำนมดิบ นมผง เนย ชีส และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม (Dairy Products) เช่น โยเกิร์ต นมเปรี้ยว (Milk Analyzer) เป็นต้น เครื่องวัดค่าไขมันด้วยวิธีปั่นเหวี่ยง (Gerber Butyrometer Method) เครื่องวัดค่าจุดเยือกแข็ง (Freezing Point) […]

GBPI

เครื่องทดสอบทางด้านบรรจุภัณฑ์ ฟิล์ม ถุงพลาสติก ถุงขนมขบเคี้ยว เครื่องทดสอบการซึมผ่านของออกซิเจน (Oxygen Permeability Analyzer) เครื่องทดสอบการซึมผ่านของอากาศ (Gas Permeability Analyzer) เครื่องทดสอบการซึมผ่านของความชื้นหรือไอน้ำ (Water Vapor Permeability Analyzer) เครื่องวัดแรงดึงฟิล์มเอนกประสงค์ (Electronic Tensile […]

GR Scientific

ผู้ผลิตเครื่องทดสอบปริมาณน้ำในน้ำมันโดยวิธีการไตเตรตแบบอัตโนมัติ โดยหลักการ Coulometric Karl Fischer Titration สามารถทดสอบกับตัวอย่างของแข็ง เม็ดพลาสติค น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเตาน้ำมันดำที่ระเหยยาก เป็นต้น  โดยใช้เครื่องระเหยความชื้นแบบรวดเร็วประกอบ  เครื่องหาความชื้นดังกล่าวมีจุดเด่นในการทดสอบนอกสถานที่โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับหรือไฟบ้าน และสามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่สำรองที่อยู่ในเครื่องได้โดยตรง ทำให้สามารถทดสอบได้ทุกที่ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน Aquamax KF Moisture […]

Hydramotion

ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าความหนืดน้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเตา โพลิเมอร์  หมึก สารเคมี และตัวอย่างของเหลวแบบการไหลแบบ Newtonian Flow ออกแบบมาสำหรับการทดสอบนอกสถานที่ (Portable Viscometer) แบบทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Viscometer) และติดตั้งในระบบการผลิต (Process Viscometer) เครื่องวัดค่าความหนืดดิจิตอลแบบรวดเร็ว สะดวก […]

IKA

In the past few decades IKA has achieved through its innovative activity a leading position in dispersing and kneading technology. […]

Industrial Sonomechanics

ผู้ผลิตเครื่องผสมสารให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยหลักการ Ultrasonic  เครื่องกวนผสมสารอนุภาคนาโน เครื่องผสม Nanoemulsion เครื่องสกัด cbd ด้วยคลื่นอุลตร้าโซนิค  เครื่องสกัด cannabinoid เครื่องผสมสารอนุภาคนาโน (nanostabilizer) ให้เข้ากับน้ำมัน สมุนไพร เครื่องดื่ม เครื่องผลิต nanoemulsion ที่ละลายน้ำได้ เครื่องไล่ก๊าซออกจากน้ำมัน(Degassing) เป็นต้น […]

Jiahang

ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบ Automatic Melting Point (เครื่องวัดจุดหลอมเหลวแบบอัตโนมัติ), Automatic Grease Melting Point Meter (เครื่องวัดจุดหลอมเหลว จุดหยดของจาระบีแบบอัตโนมัติ), Automatic Polarimeter (เครื่องวัดค่ามุมโพลาไรเซชั่นของสาร – Degree of Polarisation), Automatic […]

KEM

ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าความหนาแน่น ค่าความถ่วงจำเพาะ ค่า API แบบอัตโนมัติ (Automatic Densitometer) ตามมาตรฐาน ASTM D4052 เครื่องวัดค่าปริมาณน้ำในน้ำมัน (Karl Fischer Coulometric & Volumetric Titrator) เครื่องวัดค่าความหนืด (Automatic Viscometer) […]

LAB

ผู้ผลิตเครื่องทดสอบทางด้านบรรจุภัณฑ์ เครื่องทดสอบการกระแทก เครื่องทดสอบการทนต่อการตก การกระแทก ของบรรจุภัณฑ์ (Package Drop Tester) เซ็นเซอร์วัดค่าความเร็วในเหวี่ยง ค่าความเร็วในการตกของผลิตภัณฑ์ เครื่องทดสอบการทนต่อการสั่น (Package vibration tester) เครื่องทดสอบการทนต่อการหยุดแบบฉับพลัน (Package Shock Tester) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบอัตโนมัติ (Temperature / RH Chamber, Climatic Chamber, Environmental Chamber) เป็นต้น

Labthink

Labthink International, Inc. is a global enterprise that provides professional quality control solutions for packaging materials and products. Our headquarters […]

Labtone

เครื่องทดสอบทางด้านบรรจุภัณฑ์ เครื่องทดสอบการทนต่อการตกกระแทกของบรรจุภัณฑ์ (Drop Tester) เครื่องทดสอบการทนต่อการสั่น (Vibration Tester) เครื่องทดสอบการทนของบรรจุภัณฑ์ต่อการตกกระแทกภายใต้ความเร็วที่กำหนด (Shock Tester) เครื่องทดสอบการชน (Bump Tester) เครื่องทดสอบความเสียหายของผลิตภัณฑ์ต่อการขนส่ง (Transportation Simulator) เครื่องทดสอบการชนของบรรจุภัณฑ์ในมุมเอียง (Inclined Impact Tester) […]

Lemis Baltic

ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าความหนาแน่นของของเหลว สารเคมี กรดแบตเตอรี่ น้ำม้นหล่อลื่น น้ำมันเตา น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และของเหลวอื่น ๆ มีให้เลือกหลายรุ่น เช่น แบบทดสอบนอกสถานที่หรือทดสอบหน้า Site งาน เช่น ถังเก็บ รถขนส่ง หรือคล้งเก็บสินค้า เป็นต้น […]

Masson Supercritical FLuid Extraction

SUPERCRITICAL FLUID EXTRACTION MODEL 5L SFE-CO2 เครื่องสกัดสารโดยใช้คาร์บอนไดออกไซต์แบบเหนือจุดวิกฤตขนาด 5 ลิตร Technical Specification Extraction technique:   Supercritical carbon dioxide (CO2) Sample form: […]

Normalab

ผู้นำเครื่องมือวิจัยและเครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องบินอากาศยาน ไบโอดีเซล ก๊าซโซฮอลล์ จาระบี น้ำมันหม้อแปลง สารเคมี แวกซ์ ยางมะตอย สารลดแรงตึงผิว สารเติมแต่ง เป็นต้น เครื่องมือทดสอบแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ดังต่อไปนี้ เครื่องมือทดสอบคุณสมบัติการติดไฟ การวาบไฟ การลุกไหม้ของน้ำมันและวัสดุติดไฟ(Flammability / […]

Orange Photonics

Orange Photonics – ผู้ผลิตเครื่องมือวัด เครื่องทดสอบสารสำคัญจากผลิตภัณฑ์ กัญชง กัญชา (Cannabis Analyzer Model LightLab 3) โดยใช้เทคนิค Liquid Chromatography แบบพกพา (Portable) สามารถทดสอบนอกสถานที่ (Onsite Testing) […]

Phase II

ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้านโลหะศาสตร์ เช่น เครื่องวัดค่าความหนาสี (Thickness Gauge Tester) เครื่องวัดค่าความเรียบ ความหยาบผิว (Roughness Tester) เครื่องวัดค่าความแข็งของเหล็ก (Hardness Tester) แบบต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความแข็งแบบบริเนลล์ (Brinell Hardness Tester) […]

Pilodist

ผู้นำเครื่องมือวิจัยแบบ Pilot Scale, Lab Operation Unit เครื่องกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี โพลิเมอร์ พลาสติค น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ไบโอดีเซล ก๊าซโซฮอลล์ สารเคมี แวกซ์  เป็นต้น นอกจากนี้ยังครอบคลุมการกลั่นตัวทำละลายและสารเคมีเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมทั้งการสกัดสาร หัวน้ำหอม […]

Pilotech

ผู้ผลิตเครื่องพ่นฝอยลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย เครื่องทำแห้งแบบพ่นกระจาย (Spray Dryer) เครื่องพ่นฝอยอุณหภูมิต่ำ (Low Temperature Spray Dryer / Spray Chiller) เครื่องพ่นฝอยแบบเม็ด เครื่องทำแกรนูลหรือเครื่องทำให้เป็นเม็ดเล็กด้วยวิธีสเปร์ย (Spray Granulator), เครื่องอบแห้งโดยใช้ลมร้อน (Fluidised Bed […]

Pnshar

ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบทางด้านเยื่อกระดาษ ทิชชู่ กระดาษ กระดาษลูกฟูก กล่อง และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ทุกชนิด เช่น เครื่องบดเยื่อ (PFI Mill) เครื่องวัดค่าความขาวสว่าง (Brightness Tester) เครื่องวัดสีและความทึบแสง (Color & Opacity) เครื่องวัดค่าความมันเงาของกระดาษ (Gloss […]

Pol-Eko Aparatura

Pol-Eko Aparatura เป็นผู้นำในด้านการผลิตเครื่องควบคุมอุณหภูมิหลายประเภท เช่น ตู้ควบคุมอุณหภูมิทั่วไป(Thermostatic cabinets) ,  ตู้เย็นสำหรับห้องปฏิบัติการ (Laboratory refrigerators),  ตู้แช่สำหรับห้องปฏิบัติการ (Laboratory freezers),  ตู้บ่มเชื้อ ตู้ทดสอบบีโอดี (Cooled incubators),  Heating ovens (incubators),  […]

Powteq

ผู้นำทางด้านงานเตรียมตัวอย่าง งานบดชิ้นงานทดสอบ เครื่องย่อยสาร เครื่องบดชิ้นงานตามขนาดที่ต้องการ เครื่องผสมสารให้เข้ากัน เครื่องบดยา เครื่องคัดขนาดตะแกรงร่อน มีหลากหลายแบบตามความต้องการและการใช้งานของลูกค้า เช่น Jaw Crusher,Disc Mill ,Cutting Mill, Mortar Grinder, Planetary Ball Mill, Micro […]

PSL Systemtechnik

ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบคุณภาพสูงทางคุณลักษณะทางการไหลของของเหลว เช่น การไหลของน้ำมัน  จุดไหลเทของน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันการดีเซล จุดเกิดฝ้า การเกิดแวกซ์ การก่อตัวของตะกรัน การเกิดหยดน้ำของก๊าซ  คุณลักษณะทางกายภาพ เช่น การทดสอบค่าการนำความร้อนของของเหลว ค่าความหนืดในสภาวะท่อขนส่งน้ำมัน ค่าความหนืดของน้ำมัน เป็นต้น ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากลิงค์ข้างล่าง Flow Assurance Fluid Flow […]

Rhopoint Instruments

Rhopoint Instruments is a UK based manufacturer of test equipment primarily focussed towards appearance quality. The company was founded in […]

Senco

Senco Rotary Evaporator, Reactor, Water Distiller, Water Bath, Aspirator, Cooling Bath, Vacuum Pump, Vacuum Controller ผู้ผลิตถังปฏิกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ (Reactor) เครื่องระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) […]

Sita

Best available technique for your specific purposes – easy to use online – tensiometers measure dynamic surface tension, fully automated […]

Taisite

ผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับห้องแล็ป ห้องปฏิบิติการ เช่น ตู้อบลมร้อน  (Drying Oven / Hot Air Oven),  ตู้บ่มเชื้อ (Incubator), ตู้บ่มคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Incubator), ตู้บ่มเชื้อพร้อมระบบเขย่าในตัว ( Shaker Incubator), เตาเผา […]

Tony International

ผู้ผลิตเครื่องทดสอบเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Testing Machine), เครื่องทดสอบโต๊ะและเก้าอี้ (Tables and Chairs Testing Machine), เครื่องทดสอบโซฟาและที่นอน (Sofa and Mattress Testing Machine), เครื่องทดสอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ /(Wooden Furniture Testing), […]

Xinsheng

ผู้ผลิตเครื่องทดสอบและแยกองค์ประกอบของสารอินทรีย์ (Separation) ความบริสุทธิ์ (Purity) ของยา, เครื่องสำอาง, อาหารเสริม, food additive, สมุนไพร, สารเคมี, bio-pharmaceutical, วัคซีน เป็นต้น มีให้เลือกเทคนิค เช่น HPLC, SFC, Simulated Moving […]