ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าความหนาแน่นของของเหลว สารเคมี กรดแบตเตอรี่ น้ำม้นหล่อลื่น น้ำมันเตา น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และของเหลวอื่น ๆ มีให้เลือกหลายรุ่น เช่น แบบทดสอบนอกสถานที่หรือทดสอบหน้า Site งาน เช่น ถังเก็บ รถขนส่ง หรือคล้งเก็บสินค้า เป็นต้น เนื่องจากพกพาสะดวก(Portable)  นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับทดสอบในห้องปฏิบัติงาน (Laboratory) และแบบติดตั้งในส่วนการผลิต (Process Control) พร้อมระบบควบคุมการทำงาน

PORTABLE DENSITY METER / LABORATORY DENSITY METER

Digital Density Meter DenDi

Features

 • Reasonable price
 • Accurate density measurements in seconds
 • Wide measuring range
 • Compact design
 • Lesser sample volume
 • Simple in operation
 • Easy clean removable float
 • IR data port

New Di-series of digital density meters can replace all kinds of glass hydrometers in your laboratory.

It provides remarkable accuracy for a wide range of liquids and eliminates any subjective mistake due to data readings on LCD.

The compact device is maintenance free and simple in using: one-button control doesn’t require proficient staff for its operating.

Calibration is realized by distilled water.
Versatile measurement formats of DenDi enable flexible reporting options:

 • Real Density (g/cm or kg/m ) or Specific Gravity or API Gravity;
 • Reduced Density to 15C or 20C or 60F;
 • Temperature (C or F).

Observed results can be transferred to PC, pocket PC or mini printer via built-in IR data port.

Download printable data sheet (English) (PDF, 1112.75 KB)

Digital Density Meter DenDi 2

Features

 • Favorable buyer’s price;
 • Accurate measurements in wide range;
 • Simple to operate and calibrate;
 • Removable float for easy cleaning;
 • Software allows PC interaction;
 • IR data port;
 • RS232 output;
 • Long-life battery.

DenDi2 is new type of laboratory density meters, which can replace any kind of glass hydrometers in your laboratory.

It provides remarkable accuracy for a wide range of liquid.

It is economical and easy to operate: compact device with one-button control doesn’t require proficient staff.

Readings on the LCD eliminate any subjective mistake in measurements.
Calibration is realized by distilled water.

DenDi2 has built-in IR data port and RS232 output for data transferring to PC, pocket PC or mini-printer.

WINDOWS based Software allows extend DenDi2’s field in accordance with users’ requirements.

Handy case and powerful battery make it suitable for outdoor operating during 40 hours without charging.

Portable Submersible Density Meter

Portable Submersible Density Meter DM 250.1

Features

 • Direct density measurement
 • Density, reference density, specific gravity, API, …
 • Automatic temperature compensation
 • Safe operation, low maintenance
 • At any depths up to 30 meters
 • ATEX Hazloc certification
 • Local results storage and Bluetooth data transfer
 • Record level density and average per tank
 • No sampling required
 • Rigid construction for heavy duty outdoor operation

Portable Submersible Density meters DM250 series are best suited for liquid density and temperature measurements directly in the storage or process tanks (up to 30 meters depth). No labor extensive and errors critical sampling required. Instead, the sensor of DM250 is submersed at any required level and record spot density and real temperature at that point directly in the liquid. The operation personal can get in minutes the average density in the tank and its density / temperature / level profile, for example, at every meter. Hundreds of measurements can be stored locally and future transferred to a PC or printer via built-in blue tooth connectivity.

The DM250 has robust design for heavy duty year round indoor or outdoor operation, even in severe climatic conditions at -30C to +50C (-22F to +122F). Backlighted LCD facilitates nighttime operation.

Download printable data sheet (English) (PDF, 1209.24 KB)

Portable Submersible Density Meter DM 250.2

Features

 • Direct density measurement
 • Density, reference density, specific gravity, API, …
 • Automatic temperature compensation
 • Safe operation, low maintenance
 • At any depths up to 30 meters
 • ATEX Hazloc certification
 • Record level density and average per tank
 • Local results storage and Bluetooth data transfer

Portable Submersible Density Meter DM-250.2 with its’ rugged design is specially constructed for storage tank density and temperature monitoring at different levels.

Opportunity of measuring densities on different levels allows to get average result of the products’ density in the tank.

And after level measurement weight calculation of the liquid product is just simple calculation.

Inside tank measurements gives many advantages for the user comparing with sampling.

Sampling is labor and time consuming, especially, for storage tanks and sea tankers.
Lightweight and easy handling instrument requires only one operator.

Wide density range of the instrument allows to measure many different products even in subzero temperatures.

Built-in ASTM D 1250 allows real density converting to any relative density parameter. Memory for 998 measurement results.

Built-in bluetooth allows immediate real density, real temperature, relative density, date and time of measurement data printout on Pocket Printer.

Bluetooth data transfer allows to download saved results of measurements to PC in Your office.

Rechargeable NiMH battery provides non-stop operation of the instrument during many hours.

DM-250.2 became very popular instrument on refineries.

Most common application products are petroleum products like gasoline, diesel etc.
Also density determination of the high-viscous products like crude oil is not a problem for DM-250.2.

And many end-users understood the advantages of DM-series submersible instruments over another laboratory instruments, which has many problems in measuring high-viscous products.

Download printable data sheet (English) (PDF, 1209.24 KB)

Density Meter for LPG

Laboratory Density Meter LPGDi

Features

 • Precise density and temperature in seconds
 • Small sample volume
 • Readings on LCD
 • Easy to operate
 • Automatic temperature compensation
 • Data transfer to PC

Unique Laboratory Density Meter LPGDi is a new development especially for the liquefied petroleum gases (LPG) measuring. It based on the floating method of density measurements and uses small sample value. Obtained results are instantly converted to relative density (15°C or 20°C or 60°F) in accordance with ASTM D 1250 tables.

Readings on the LCD facilitate measuring process and eliminate eventual human mistakes. Compact design makes LPGDi suitable to any place in your laboratory.

Combined with PC it makes a complete data managing system. WINDOWS based Software allows necessary data processing and simplifies operation for personnel.

Download printable data sheet (English) (PDF, 949.15 KB)

Process Density and Level Gauge

Process Density and Level Gauge DLG-400

Features

 • Density sensor insensitive to liquid level
 • Combined Density, Level and Temperature measurements
 • Hazardous area approvals
 • Can operate in open or pressurised tanks
 • Rigorous factory calibration and testing
 • Data monitoring at industrial touch screen panel
 • Complete automation software package

DLG-400 is completely NEW concept of the combine Density and Level detection system. Two different probes has been mounted together to provide high accurate Density, Level and Temperature measurements in seconds.

Simple installation – requires only one mounting flange for both Level and Density probes. No separate cabling required!!!

Use the proven vibrating element technique which is widely accepted as the most accurate method of continuous online density measurement, LEMIS Baltic engineers did new step ahead introducing unique proprietary design of resonant tube sensor allowing accurate measurement of liquid density and magnetostrictive probe for level.

An integral high accuracy Pt100 probe continuously monitors liquid temperature allowing temperature compensation and future calculation of reference density. The technology proves high accuracy of measurement and long term calibration stability even in sever operation conditions. Industrial touch screen panel with LEMIS Automation Software for continuous data monitoring and processing. Equipped with alarm option to prevent high water level in the tank.

DLG-400 is complete fuel management system, which designed to offer the ability to measure simultaneously and continuously both critical variables of the process liquid in one device saving cost of installation and maintenance.

Download printable data sheet (English) (PDF, 1158.41 KB)

Process Density and Viscosity Meters

Process Density and Viscosity Meter DC-42

Features

 • Simultaneously measures density and viscosity of liquids at process conditions in tanks or reactors
 • Insensitive to liquid level, mix or turbulence
 • Can operate in open or pressurised tanks
 • Immersion at the level up to 30 meters
 • No moving parts, virtually maintenance-free system
 • Hazardous area approvals
 • Rigorous factory calibration and testing
 • Large offer of product configurations and installation options
 • Flexible data transfer options

LEMIS Baltic DC42 series of process liquid density/viscosity meter is ideal for real-time, in situ monitoring and control applications within the oil and gas, petrochemical, chemical, food processing and other industries.

Use the proven vibrating element technique which is widely accepted as the most accurate method of continuous online density measurement, LEMIS Baltic engineers did new step ahead introducing unique proprietary design of resonant tube sensor allowing accurate measurement of liquid viscosity along with its density. An integral high accuracy Pt100 probe continuously monitors liquid temperature allowing temperature compensation and future calculation of reference viscosity, density, concentration or specific gravity. The technology proves high accuracy of measurement and long term calibration stability even in sever operation conditions. It is insensitive to plant vibration, high variation of temperatures, level, mix or turbulence.

The new sensor offers to plant engineers the ability to measure simultaneously and continuously both critical variables of the process liquid in one device saving cost of installation and maintenance. The DC42 series covers wide range of density, viscosity and temperature. Numerous installation options give large flexibility to fit various applications. The sensor can be directly inserted into the opening in a tank wall or can be submerged into a tank at desired level up to 30 meters. This technique can be employed in open or pressurised tanks and reactors. Large choice of process connection flanges is available. The meters have approvals for use in hazardous areas.

A choice of wetted parts materials : from stainless steel for general industrial use, Ni-SpanC for most demanding applications, and Hastelloy for applications where ultimate corrosion resistance is required. If you have specific requirements over the standard list, we can tune system specification for your specific needs.

Download printable data sheet (English) (PDF, 1379.62 KB)

In-flow Density and Viscosity meters

In-flow Density and Viscosity Meter DC-52

Features

 • Straight through flow design
 • Simultaneous density and viscosity measurement
 • Density accuracy up to 0.00025 g/cm3
 • Measures viscosity up to 1000 cP
 • Wide temperature range up to 160C (320F)
 • Automatic temperature compensation
 • Standard installation packs easily ties into process
 • No moving parts, virtually maintenance-free system
 • Rigorous factory calibration and testing
 • Hazardous area approvals
 • Flexible data transfer options

DC52 series of process meters has been carefully engineered to fit large range of applications within the oil and gas, petrochemical, chemical, food processing and other industries.

Use the proven vibrating element technique that is widely accepted as the most accurate method of continuous online density measurement, LEMIS Baltic engineers did new step ahead introducing unique proprietary design of streamlined resonant tube that is washed on either side by measured liquid. The oscillation period of the vibrating tube and its frequency characteristics depend on behavior of the measured liquid allowing simultaneous and accurate direct measurement of both density and dynamic viscosity, and future calculation of kinematic viscosity. An integral high accuracy Pt100 temperature probe provides liquid temperature measurement that allows calculation of reference density and viscosity.

The DC52 series sensor made from stainless steel for general industrial use or from Ni-SpanC for most demanding applications asking for ultimate accuracy in wide temperature range.

Download printable data sheet (English) (PDF, 1317.61 KB)

back to top