นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

บริษัท นานาสยาม อินเตอร์เทรด จํากัด (NANASIAM) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ https://NANASIAM.com และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้ใช้งานว่าข้อมูล ที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับ NANASIAM ผ่านเว็บไซต์ https://NANASIAM.com  จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) NANASIAM จึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ ดังนี้

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“PDPA”)

 1. กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) เป็นพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ หรือได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานในฐานะเจ้าของข้อมูลก่อน
 2. นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)
  คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และหรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น
 3. การใช้งานคุกกี้
  • คุกกี้ที่จำเป็น ( Necessary Cookies) จะช่วยทำให้เว็บไซต์ใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น การเข้าระบบเว็บไซต์ Log in หรือการชำระเงินผ่าน E-payment
  • คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งาน (Analytic หรือ Statistics หรือ Performance Cookies) เป็นคุกกี้ทางสถิติที่รวบรวมและรายงานข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ หรือข้อมูลสมาชิกของ NANASIAM หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานเข้ามาสมัครงาน เป็นต้น
  • คุกกี้ฟังก์ชันการทำงาน (Preferences หรือ Functional Cookies) ที่เป็นการบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน เช่น จดจำการ log in ทำให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์ครั้งต่อไปไม่ต้อง log in ซ้ำอีก และภาษาในเว็บไซต์ที่เราเลือกใช้
  • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ NANASIAM ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ NANASIAM แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน
 4. การจัดการ Cookies
  ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies ดังนี้
  ขั้นตอนการตั้งค่าโดยอาจกำหนดเป็นกรณีใช้ Google Chrome1.เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
  2.ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม การตั้งค่า
  3.คลิกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ
  4.คลิกดูข้อมูลเว็บไซต์และสิทธิ์ทั้งหมด ล้างข้อมูลทั้งหมด
  5.คลิกล้างเพื่อยืนยัน
 5. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
  เว็บไซต์ NANASIAM อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหากับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ NANASIAM ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดย NANASIAM ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย