ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าความหนาแน่น ค่าความถ่วงจำเพาะ ค่า API แบบอัตโนมัติ (Automatic Densitometer) ตามมาตรฐาน ASTM D4052 เครื่องวัดค่าปริมาณน้ำในน้ำมัน (Karl Fischer Coulometric & Volumetric Titrator) เครื่องวัดค่าความหนืด (Automatic Viscometer) เครื่องวัดค่าความหวาน (Brix) เครื่องวัดค่าความเค็ม (Salinometer) เครื่องวัดค่าการหักเหของแสงแบบดิจิตอล (Digital Refractometer) เครื่องวัดค่าความเป็นกรด (Total Acid Number/TAN) เครื่องวัดค่าความเป็นด่าง (Total Base Number/TBN) เครื่องไตเตรทแบบอัตโนมัติ (Automatic Titrator) สำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเครื่องบินอากาศยาน ไบโอดีเซล ก๊าซโซฮอลล์ น้ำมันหม้อแปลง สารเคมี สารลดแรงตึงผิว สารเติมแต่ง น้ำมันพืช น้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เหล้า ไวน์ เบียร์ แอลกอฮอลล์ เครื่องสำอาง อุตสาหกรรมยาเป็นต้น

Automatic Titrator / เครื่องไตเตรทแบบอัตโนมัติ

at700 Simple & compact titrator for salinity & acidity in food products, acidity in wine.
Optional CHA-700 sample changer (6 positions) can be connected.
at610 A touch-screen oversized color LCD (8-inch wide) for easier key entry.
Can perform two kinds of titration simultaneously and even in parallel.
Can make measurements by not only AT-610 but combined Karl Fischer Moisturetitrator – either Coulometric or Volumetric – simultaneously and in parallel.
at510 Compact and Full performance model.
For all user’s titration needs.
Data store/retrieve with PC cards.
KF (volumetric) moisture titration unit as an option.
atwin The software allowing AT-700, AT-510 and AT-500N titrators to be multifunctional.
Easy operations under Windows® XP(SP3)/ Windows Vista®/ Windows® 7. 
Can control Four titrators simultaneously by one AT-Win software.
tview6_at This software allows to capture the data stored in the titrators (MKA-610, MKC-610, AT-610 and AT-510) on a personal computer through CF memory card to manage/analyze titration results.
softcap Measurement results of KEM instrument are directly downloaded to your personal computer for further data processing

KF Moisture Titrator / เครื่องวัดค่าปริมาณน้ำในน้ำมัน

mkh700 Hybrid titration method
Easy factor determination by “Electrolytic Factor Measurement System
Unique integrated “Hybrid titration cell” of both “Volumetric titration method” & “Coulometric titration method”
mka610tt Highest-end model of volumetric moisture titrator
Touch entry operations on an oversize LCD
Can control two titrators simultaneously – Parallel measurements
Auto-resume feature in titration
mkc610dt Two- component cell
Touch entry operations on an oversize LCD
Can control two titrators simultaneously – Parallel measurements
About 30% reduction of measuring time compared with previous model
mka520 Most advanced volumetric moisture titrator
Fully conforms to not only GLP and GMP but FDA 21 CFR Part 11 with KF-Win/ER software
Built-in Manual solvent exchanger is now standard equipment
Back titration can be performed with two titration burettes
Safety and EMC features conforming to CE Mark requirements
mks520 Single burette version of MKA-520
Fully conforms to not only GLP and GMP but FDA 21 CFR Part 11 with KF-Win/ER software
Built-in Manual solvent exchanger is now standard equipment
Safety and EMC features conforming to CE Mark requirements
mks500 Low cost and high performance model. 
Fully conformed to GLP and GMP. 
Manual solvent exchanger is optional. 
Safety and EMC features conforming to CE marking declaration.
mkc501 – Features commonly used two-component electrolytic cell (Diaphragm cell)
Low cost, compact and high-performance coulometer with a built-in magnetic stirrer
Includes interfaces for RS232C, Analytical balance and Printer
Range: 10µg – 100mg H2O 
Sensitivity: 0.1µg H2O
mkc520 Features commonly used two-component electrolytic cell (Diaphragm cell)
Two titration cells can be connected.
Range: 10µg – 100mg H2O
Sensitivity: 0.1µg H2O
tview6_kf The KF-Win enables your personal computer to control KEM’s Moisture Titrator e.g.;MKC-520,MKA-520,MKS-520,MKC-510,MKA.510N,MKS-510N. Easy operations under Windows® XP(SP3)/ Windows Vista®/ Windows® 7.

Density / Specific gravity meter

เครื่องวัดค่าความหนาแน่น ค่าความถ่วงจำเพาะ ค่า API แบบอัตโนมัติ

da130n Portable type for hand carry
With temperature compensation automatically
Sampling is single hand controlled
Precision: ±1 x 10-3g/cm3
Temperature: 0 – 40°C
da6xx NEW RELEASE!
Equipped with sampling and dry pump
Measuring Range:±0 – 3 g/cm3
Temp Range:±0 – 90℃ (32 – 194°F)
da100 With thermal control built-in
Reproducibility: ±1 X 10-3g/cm3
Temperature: 15 – 40°C
jcss It can be used to guarantee the quality of calibration for oscillation-type density meters
asca6400 The ASCA-6400 presents a new concept of analysis, consisting of high-precision Density/Specific Gravity Meter, Refractometer and newly-designed Gondola-transfer Sampler with all built in the compact chassis.

Refractometer / Brix meter

เครื่องวัดค่าการหักเหของแสงแบบดิจิตอล  เครื่องวัดค่าความหวาน ความเค็มแบบดิจิตอล

asca6400 The ASCA-6400 presents a new concept of analysis, consisting of high-precision Density/Specific Gravity Meter, Refractometer and newly-designed Gondola-transfer Sampler with all built in the compact chassis.
ra620 NEW RELEASE!

  RA-620 RA-600
Measuring Range (nD) 1.32000 – 1.58000 1.3200 – 1.7000
Temperature Control Peltier Thermostat 5 – 75℃
ra130 Compact size; Light weight; High precision
Wide measuring range
Brix : 0 – 85%
Refractive index : 1.3200 – 1.5000
Data storage : 1,100 measurement results

Thermal measuring instrument / เครื่องทดสอบค่าความร้อน

wbgt101 Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) is commonly used as a guidance for environmental heat stress to prevent heat stroke during physical exercise or while at work
qtm500 Thermal conductivity of all types of materials 
can be measured by two kinds of sensors.
hfm201 New hand-held type convenient meter for on-site use.
It can measure one-point heat flow and temperature quickly and easily.
Heat flow sensor model TR2-B is standard supplied.

back to top