ผู้ผลิตเครื่องวัดสีแบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติค โพลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ กระดาษ สิ่งพิมพ์ ชิ้นงานโลหะ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องวัดค่าความมันเงา (Gloss Meter) เครื่องวัดค่าความแตกต่างสี (Colorimeter) ในหน่วย LAB, L*a*b*, Delta E, Whiteness Index, Yellowness Index, Lch, XYZ, Hunter Lab, Metamerism Index เป็นต้น เครื่องทดสอบสำหรับงานวิจัยทางแสง สี การส่องสว่าง ตู้เทียบสี (Lighting Cabinet), เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ทดสอบภาพถ่ายดิจิตอล (Digital Imaging Test Solution) เป็นต้น

เครื่องวัดค่าความแตกต่างสี / Automatic Colorimeter


NS810 Portable Spectrophotometer

เครื่องวัดสี รุ่น NS810 Portable Spectrophotometer

Illumination/observation system d/8 (diffused illumination,
8-degree viewing angle) Conforms to CIE No.15, GB/T 3978.
Integrating sphere Size Φ58mm
Light Source Combined LED sources
Sensor Silicon photodiode array
Wavelength range 400~700 nm
Wavelength pitch 10 nm
Reflectance range 0~200%
Measuring Aperture Φ8mm
Color Space CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV,LAB&WI&YI
Color difference Formula ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc (2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*cmc(l:c), CIE2000ΔE*00, ΔE(h)
Other Chromaticity Data WI(ASTM E313, CIE/ISO,AATCC, Hunter), YI(ASTM D1925, ASTM 313), TI(ASTM E313, CIE/ISO), Metamerism Index (Mt), Strength
Color Stain, Color Fastness
Measurement Time 1.2s
Dimension L*W*H=90*77*230mm
Weight 600g
Battery Li-ion battery. 2800 times within 8 hours.
Lamp Life 5 years, more than 1.6 million measurements
Display Screen TFT 3.5inch, Capacitive Touch Screen
Interface USB/RS-232
Data Memory 1000 Standards, 15000 Samples
Operating Temperature 0~40℃(32~104°F)
Storage temperature -20~50℃(-4~122°F)

NS800 Spectrophotometer
เครื่องวัดสี รุ่น NS800 Spectrophotometer

Illumination/observation system 45/0 method (45 ring-shaped illumination, vertical viewing), Comply with  CIE No.15, GB/T 3978
Integrating sphere Size Φ58mm
Light Source combined LED sources
Sensor Silicon photodiode array
Wavelength range 400~700nm
Wavelength interval 10nm
Reflectance range 0~200%
Measuring Aperture Φ8mm
Color Space CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV
Color difference Formula ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00
Observer 2°/10°
Display Data Spectral Value/Graph, Colorimetric Value, Color Difference Value/Graph,
PASS/FAIL Result, Color Offset, Color Simulation
Measurement Time 1.5s
Repeatability Spectral Reflectance: standard deviation within 0.1%(400~700nm: within 0.2%)
Colorimetric Value Standard deviation within Delta E*ab 0.04 (Measurement conditions: white calibration plate measured 30 times at 5 seconds intervals after white calibration was performed.)
Inter Instrument Agreement Within Delta E*ab 0.2 (Average for 12 BCRA Series II color tiles)
Dimension L*W*H=90*77*230mm
Weight 600g
Battery Li-ion battery. 5000 times within 8 hours
Lamp Life 5 years, more than 1.6 million measurements
Display Screen TFT 3.5inch, Capacitive Touch Screen
Interface USB/RS-232
Data Memory 1000 Standards, 15000 Samples
Operating Temperature 0~40℃(32~104°F)
Storage temperature -20~50℃(-4~122°F)
Standard Accessory Power Adapter, Li-ion Battery, Operating Instruction, CD-ROM (containing management software), Data Line, White and Black Calibration Cavity, Protective Cover and Wrist Strap
Optional Accessory Micro Printer, Universal Test Compon
Others Provide complete spectrum reflectance curve, Input L, a, b value manually
Notes The specifications are subject to change without notice

NR60CP Colorimeter
เครื่องวัดสี รุ่น NR60CP Colorimeter

Illuminating/Viewing Geometry 8°/ d
Light Source LED Light
Sensor Silicon photodiode array
Measuring Aperture Φ8mmflat aperture; Φ4mmtip aperture
Color Space CI E L AB,XYZ,LCh,CI E RGB,CI E LUV
Color difference Formula ΔE* ab, ΔE( h) , ΔE* uv,ΔE* 94, ΔE*cmc ( 2: 1) , ΔE*cmc ( 1: 1) , ΔE* 00
Other Chromaticity Data WI ( E313,CI E, AATCC,Hunt er ),YI ( D1925,313),Color Fastness, Staining Fastness, J PC79,BFD( 1. 5: 1),FMCI I
Observer CI E 10°
Illuminant D65,A,C,D50,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12
Display Data Colorimetric Value, Color Difference Value/Graph, PASS/FAIL Result, Color Offset
Measurement Time 0. 4s
Repeatability ΔE* ab 0. 03 (Average of 30 measurements of standard white plate within 5s)
Errors between each instrument within Delta E*ab 0.2
Dimension 205*67*80mm
Weight 500g
Battery rechargeable lithium-ion battery 3. 7V @ 3200mAh
Lamp Life 5 years, more than 1.6 million measurements
Display Screen TFT 2.8 inch(16: 9)
Interface USB/ RS- 232
Storage 100 Standards, 20000 Samples
Operating Temperature 0~40℃(32~104°F)
Storage temperature -20~50℃(-4~122°F)
PC software CQCS3 software
Optional Accessory miniature thermal printer, powder test box

NH310 Portable Colorimeter
เครื่องวัดสี รุ่น NH310 Portable Colorimeterl

Illuminating/Viewing Geometry 8/d
Measuring Aperture Φ8mm/Φ4mm
Detector Silicon photoelectric diode
Color Space CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ CIERGB CIEL*u*v* CIEL*C*h Yellowness & Whiteness Color Fastness
Color Difference Formula △E*ab △L*a*b* △E*C*h* △ECIE94 △Ehunter
Light Source D65 D50 A
Light Source Device LED blue light excitation
Errors Between Each Equipment ≤0.40ΔE*ab
Storage 100pcs standards 20000pcs samples
Repeatability Standard deviation within ΔE*ab 0.06
Average of 30 measurements of standard white plate
Weight 500g
Dimension 205×70×100 mm
Power source Rechargeable lithium-ion battery 3.7V@3200mAh
Lamp Life 5 years, more than 1.6 million measurements
Charging Time 2 hours (first time 8 hours–100% electricity)
Measuring Times Before Recharging more than 3000 times
Operating Temperature/Humidity Range -10~40℃, relative humidity 0~85% with no condensation
Data Interface USB
Extended Aperture (optional) Φ8mm extended aperture, available for measuring concave surface
Printer (optional) Miniature thermal printerNH300 Portable Colorimeter

เครื่องวัดสี รุ่น NH300 Portable Colorimeter

Illuminating/Viewing Geometry 8/d
Measuring Aperture Φ8mm
Detector Silicon photoelectric diode
Color Space CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b*
Color Difference Formula △E*ab △L*a*b △E*C*h
Light Source D65
Light Source Device LED blue light excitation
Errors Between Each Equipment ≤0.40ΔE*ab
Storage 100pcs standards 20000pcs samples
Repeatability Standard deviation within ΔE*ab 0.07 Average of 30 measurements of standard white plate
Weight 500g
Dimension 205×70×100 mm
Power source Rechargeable lithium-ion battery 3.7V@3200mAh
Lamp Life 5 years, more than 1.6 million measurements
Charging Time 2 hours (first time 8 hours–100% electricity)
Measuring Times Before Recharging more than 3000 times
Operating Temperature/Humidity Range -10~40℃, relative humidity 0~85% with no condensation
Data Interface USB
Printer (optional) Miniature thermal printer

NR145 Precision Colorimeter
เครื่องวัดสี รุ่น NR145 Precision Colorimeter

Illuminating/Viewing Geometry 45°/0°
Measuring Aperture Φ8mm
Measurement End-face Large stable end face and small concave-convex end face
Detector Silicon photoelectric diode
Locating Illuminating Locating/Cross Locating
Color Space CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b*CIEXYZ
Color Difference Formula △E*ab △L*a*b* △E*C*h*
Light Source D65
Light Source Device LED blue light excitation
Errors Between Each Equipment ≤0.80ΔE*ab
Storage 100pcs standards 20000pcs samples
Repeatability Standard deviation within ΔE*ab 0.08
Average of 30 measurements of standard white plate
Weight 500g
Dimension 205×67×80 mm
Power source Rechargeable lithium-ion battery 3.7V@3200mAh
Lamp Life 5 years, more than 1.6 million measurements
Charging Time The first charging time is 8 hours–100% electricity
PC Software CQCS3 Software
Printer (optional) Miniature thermal printer

NR20XE Precision Colorimeter
เครื่องวัดสี รุ่น NR20XE Precision Colorimeter

Illuminating/Viewing Geometry 45°/0°
Measuring Aperture Φ20mm
Special Function Especially suitable for testing surface stripe and wet products
Locating Illumination Locating/Cross Locating
Detector Silicon photoelectric diode
Locating Illuminating Locating/Cross Locating
Color Space CIEL*a*b*C*h*; CIEL*a*b*; CIEXYZ
Color Difference Formula △E*ab; △L*a*b*; △E*C*h*
Light Source D65
Light Source Device LED blue light excitation
Errors Between Each Equipment ≤0.50ΔE*ab
Storage 100pcs standards 20000pcs samples
Repeatability Standard deviation within ΔE*ab 0.08 Average of 30 measurements of standard white plate
Weight 500g
Dimension 205×67×80 mm
Power source Rechargeable lithium-ion battery 3.7V@3200mAh
Lamp Life 5 years, more than 1.6 million measurements
Charging Time First charging time is 8 hours–100% electricity
PC Software CQCS3 Software
Printer (optional) Miniature thermal printer

Detail
NR110 Precision Colorimeter
เครื่องวัดสี รุ่น NR110 Precision Colorimeter

Illuminating/Viewing Geometry 8/d
Measuring Aperture Φ4mm
Detector Silicon photoelectric diode
Locating Illuminating Locating/Cross Locating
Measurement End Face Large stable end-face and small concave-convex end-face
Color Space CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b*CIEXYZ
Color Difference Formula △E*ab △L*a*b* △E*C*h*
Light Source D65
Light Source Device LED blue light excitation
Errors Between Each Equipment ≤0.80ΔE*ab
Storage 100pcs standards 20000pcs samples
Repeatability Standard deviation within ΔE*ab 0.08
Average of 30 measurements of standard white plate
Language English/Chinese
Weight 450g
Dimension 205×67×80 mm
Power source Rechargeable lithium-ion battery 3.7V@3200mAh
Lamp Life 5 years, more than 1.6 million measurements
Charging Time 8 hours–100% electricity
PC Software CQCS3 Software
Printer (optional) Miniature thermal printer

il
NR200 Precision Colorimeter
เครื่องวัดสี รุ่นNR200 Precision Colorimeter

Illuminating/Viewing Geometry 8/d
Measuring Aperture Φ8mm
Detector Silicon photoelectric diode
Color Space CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b*
Color Difference Formula △E*ab △L*a*b △E*C*h
Light Source D65
Light Source Device LED blue light excitation
Errors Between Each Equipment ≤0.50ΔE*ab
Storage 100pcs standards 20000pcs samples
Repeatability Standard deviation within ΔE*ab 0.08
Average of 30 measurements of standard white plate
Weight 500g
Dimension 205×70×100 mm
Power source Rechargeable lithium-ion battery 3.7V@3200mAh
Lamp Life 3 years, more than 1 million measurements
Charging Time 2 hours (First time 8 hours–100% electricity)
Measurement Times Before Recharging More than 3000 times
Operating Temperature/Humidity Range -10~40℃, relative humidity 0~85% with no condensation
Data Interface USB
Optional Accessory Miniature thermal printer, Powder Test Box

อุปกรณ์ประกอบ-อุปกรณ์เสริมเครื่องวัดสี /Accessories

Powder Test Box
Powder Test Box

Features 
Easy to use; Focus on measuring powder.
Dimension Φ50X25mm
Universal Test Components
Universal Test Components
Features 
Powerful accessory with high sensitivity which is used to measure liquid, paste and powder.
Dimension L*W*H=190x190x85 mm
Built-in White Calibration Plate
Built-in White Calibration Plate

ซอฟต์แวร์ประมวลผล / Application Software

When not use NH300 and NH310 colorimeter, you can put the cover on to protect colorimeter from the dust. Meanwhile, because it has built-in white calibration plate, 3nh colorimeter will complete white calibration automatically when starting up.

CQCS3 Color Quality Control System (Software)
CQCS3 Color Quality Control System (Software)
  Φ8mm Extended Measuring Aperture
Built-in White Calibration Plate
Φ8mm Extended Measuring Aperture
Φ8mm Extended Measuring Aperture
Extended measuring aperture can be used to not only measure the large surface, but also to perform color measurement on small surface, circular surface and concave surface.

เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ทดสอบภาพถ่ายดิจิตอล / Digital Imaging Test Solution

Light Source for Optical Image Test
Light Source for Optical Image Test
Used in the lighting of transmissive and reflective test chart and divided into hand-held, horizontal, desktop and vertical. It has the whole solution requirements in illumination uniformity, color temperature range, color rendering index.
Digital Imaging Test Solution
Digital Imaging Test Solution
DetailDigital Image Test Panel, Color Temperature Meter, CRI Spectroradiometer, Light Source Group, Lens & Camera Test (camera, mobile phone, high definition television, security equipment, etc.), Imaging Processing Software, Reflective & Transmissive Test Panel, Color Assessment Cabinet, High Definition Resolution Test Chart       

Minolta CL-200A Chroma Meter
Minolta CL-200A Chroma Meter
The Chroma Meter CL200A is a compact, light weight, handheld instrument for measuring the color and
Illuminance of light sources (including new LED and EL light sources) and displaying the results in terms of tristimulus values, illuminance, chromaticity, dominant wavelength, excitation purity, correlated color temperature, and difference values from a target.

ISO Light / ISO Light Color
ISO Light / ISO Light Color

 • Quickly and effectively identify light quality for many industry standard test charts.
 • LED indicators allow for quick verification of light levels.
 • Two indicator modes: level tolerance and uniformity tolerance.
 • Easy­to­read display screen.
 • Additional abilities to analyze audio output, measuring still image and video image time parameters.

Note: There is a four week lead time between order and shipment for this product.

i1 Basic Pro2 Spectrophotometer
i1 Basic Pro2 Spectrophotometer
Meet the new standard of perfection. This spectrophotometer offers affordable, professional­level spectral color measurement solution with display and projector profiling, monitor and print quality assurance and spot color measurement.
GLX-30
GLX-30

 • High precision light box. 90 Watts.
 • Viewing Area: 16 x 30 inches (41 x 76 cm) (410 x 760 mm).
 • Overall Height: 21” Width: 37.5” Thickness: 5” (53 x 95 x 13 cm) (530 x 950 x 130 mm).
 • Features a high frequency ballast to eliminate flicker and uniform luminance.
 • An optional Rotary or Digital Dimmer is available. A LiteGuard option is included with the Digital

Dimmer and tracks lamp usage in order to maintain correct color andintensity.
Note: There is a 3­4 week lead time between order and shipment for this product.

GL-16E
GL-16E

 • High precision light box. 60 Watts.
 • Viewing Area: 10 x 18 inches (25 x 46 cm) (250 x 460 mm).
 • Total dimensions: 15 x 25 x 5 inches (38 x 64 x 13 cm) (380 x 640 x 130 mm).
 • High frequency ballast (to eliminate flicker) and even luminance. An optional Rotary or Digital Dimmer isavailable. A LiteGuard option is included with the Digital Dimmer and tracks lamp usage in order to maintaincorrect color and intensity.

Note: There is a four week lead time between order and shipment for this product.

เครื่องวัดค่าความมันเงาแบบอัตโนมัติ / Automatic Gloss Meter

HG60S Economic Gloss Meter


เครื่องวัดค่าความมันเงา รุ่น
HG60S Economic Gloss Meter

Measuring Angle  60° Comply with standard ISO 2813,
Measuring Area (mm) 9×15
Measuring Range 0~200GU
Division Value 1GU
Measurement Range
Repeatability                          Reproducibility
0-200GU
±1GU
±1GU
Measurement Standard Conform with JJG696 first class glossmeter working requirement
Chromaticity Corresponding Corresponding with CIE 1931(2°) under CIE C light source
Errors ±1.5
Measuring Time 0.5s
Dimension L*W*H : 160mm*75mm*90mm
Weight 350g
Language Chinese/English
Battery 3200mAh Li-ion Battery, >10000 times(within 8 hours)
Display TFT 3.5 inch
Interface USB/RS-232
Storage Basic mode: 1000
Operation Temperature 0~40℃(32~104°F)
Storage Temperature -20~50℃(-4~122°F)
Humidity <85% relative humidity, no condensation
Standard Accessories Power Adapter, USB cable, User Manual, Calibration Plate
Optional Accessories Miniature Printer

GB/T 9754, ASTM D 523, ASTM D 2457

HG60 Economic Gloss Meter
เครื่องวัดค่าความมันเงา รุ่น HG60 Economic Gloss Meter

Model:

HG60

Measuring Angle

60°                                     
Comply with standard ISO 2813, GB/T 9754, ASTM D 523, ASTM D 2457

Measuring Area (mm)

9×15  

Measuring Range

0~300GU

Division Value

0.1GU

Measurement Range                                

Repeatability

Reproducibility

0-10GU            10-100GU      100-300GU
± 0.1GU           ± 0.2GU           ± 0.2%GU
± 0.2GU           ± 0.5GU           ± 0.5%GU

Measurement Standard

Conform with JJG696 first class glossmeter working requirement

Chromaticity Corresponding

Corresponding with CIE 1931(2°)  under CIE C light source

Errors

±1.5 , ± 1.5%

Measuring Time

0.5s

Dimension

L*W*H : 160mm*75mm*90mm

Weight

350g

Language

Chinese/English

Battery

3200mAh Li-ion Battery ,>10000 times(within 8 hours)

Display

TFT 3.5 inch

Interface

USB/RS-232

Storage

Basic mode: 1000

Software

GQC6 Quality Control Software with QC report printing functions and more extended functions.

Operation Temperature

 0~40℃(32~104°F)

Storage Temperature

 -20~50℃(-4~122°F)

Humidity

<85% relative humidity,  no condensation

Standard Accessories

Power Adapter, USB cable, User Manual, GQC6 software CD (except HG60S), Calibration Plate

Optional Accessories

Miniature Printer

Note

The specifications are subject to change without notice.

HG268 Tri-angle Gloss Meter
เครื่องวัดค่าความมันเงา รุ่น HG268 Tri-angle Gloss Meter

Model:

HG268

Measuring Angle

20°/60°/85°                                       
Comply with standard ISO 2813, GB/T 9754, ASTM D 523, ASTM D 2457

Measuring Area (mm)

20°: 10×10    60°: 9×15    85°: 5×36

Measuring Range

20°:0~1000GU   60°:0~1000GU   85°:0~160GU

Division Value

0.1GU

Measurement Range                                

Repeatability

Reproducibility

0-10GU            10-100GU      100-1000GU
± 0.1GU           ± 0.2GU           ± 0.2%GU
± 0.2GU           ± 0.5GU           ± 0.5%GU

Measurement Standard

Conform with JJG696 first class glossmeter working requirement

Chromaticity Corresponding

Corresponding with CIE 1931(2°)  under CIE C light source

Errors

±1.5 , ± 1.5%

Measuring Time

0.1s

Dimension

L*W*H : 160mm*75mm*90mm

Weight

350g

Language

Chinese/English

Battery

3200mAh Li-ion Battery ,>10000 times(within 8 hours)

Display

TFT 3.5 inch

Interface

USB/RS-232

Storage

Basic mode: 1000

Software

GQC6 Quality Control Software with QC report printing functions and more extended functions.

Operation Temperature

 0~40℃(32~104°F)

Storage Temperature

 -20~50℃(-4~122°F)

Humidity

<85% relative humidity,  no condensation

Standard Accessories

Power Adapter, USB cable, User Manual, GQC6 software CD (except HG60S), Calibration Plate

Optional Accessories

Miniature Printer

Note

The specifications are subject to change without notice.

NHG60M Small Aperture Gloss Meter
เครื่องวัดค่าความมันเงา รุ่น NHG60M Small Aperture Gloss Meter

Measure Angle

60°                                          
Comply with standard ISO 2813、GB/T 9754、ASTM D 523、ASTM D 2457

Measuring Area (mm)

1.5*2

Measurement Range

0~1000GU

Division Value

0.1GU

Measurement Range                                 Repeatability                                                Reproducibility

0-10GU            10-100GU      100-1000GU
± 0.1GU           ± 0.2GU           ± 0.2%GU
± 0.2GU           ± 0.5GU           ± 0.5%GU

Measurement Standard

Conform with JJG696 first class gloss meter working requirement

Chromaticity Corresponding

Corresponding with CIE 1931(2°) under CIE C light source

Errors

±1.5 , ± 1.5%

Measuring Time

0.5s

Dimension

L*W*H : 160mm*75mm*90mm

Weight

350g

Language

Chinese/English

Battery

3200mAh Li-ion Battery, >10000 times(within 8 hours)

Viewing Screen

TFT 3.5 inch, capacitive touch screen

Interface

USB/RS-232

Data Save

Basic mode: 1000, Statistical Mode: 5000, Continuous mode : 5000

Software

GQC6 Quality Control Software with QC report printing functions and more extended functions.

Operation Temperature

0~40℃(32~104°F)

Storage Temperature

 -20~50℃(-4~122°F)

Humidity

<85% relative humidity, no condensation

Standard Accessories

Power Adapter, USB cable, User Manual, CD (Including QC software), Calibration Plate

Optional Accessories

Miniature Printer

Note

The specifications are subject to change without notice.

 

NHG60 60 degree gloss meter
เครื่องวัดค่าความมันเงา รุ่น NHG60 60 degree gloss meter

Model

NHG60

Measure Angle

60°                                          
Comply with standard ISO 2813、GB/T 9754、ASTM D 523、ASTM D 2457

Measuring Area (mm)

9X15

Measurement Range

0~1000GU

Division Value

0.1GU

Measurement Range                       Repeatability                                                Reproducibility

0-10GU            10-100GU      100-1000GU
± 0.1GU           ± 0.2GU           ± 0.2%GU
± 0.2GU           ± 0.5GU           ± 0.5%GU

Measurement Standard

Conform with JJG696 first class gloss meter working requirement

Chromaticity Corresponding

Corresponding with CIE 1931(2°) under CIE C light source

Errors

±1.2 , ± 1.2%

Measuring Time

0.5s

Dimension

L*W*H : 160mm*75mm*90mm

Weight

350g

Language

Chinese/English

Battery

3200mAh Li-ion Battery, >10000 times(within 8 hours)

Viewing Screen

TFT 3.5 inch, capacitive touch screen

Interface

USB/RS-232

Data Save

Basic mode: 1000, Statistical Mode: 5000, Continuous mode : 5000

Software

GQC6 Quality Control Software with QC report printing functions and more extended functions.

Operation Temperature

0~40℃(32~104°F)

Storage Temperature

 -20~50℃(-4~122°F)

Humidity

<85% relative humidity, no condensation

Standard Accessories

Power Adapter, USB cable, User Manual, CD (Including QC software), Calibration Plate

Optional Accessories

Miniature Printer

Note

The specifications are subject to change without notice.

NHG268 Gloss Meter with 20/60/85 degree
เครื่องวัดค่าความมันเงา รุ่น NHG268 Multi-angle Precise Gloss Meter

Measuring Angle

20°/60°/85°                                       
Comply with standard ISO 2813, GB/T 9754, ASTM D 523, ASTM D 2457

Measuring Area (mm)

20°: 10×10    60°: 9×15    85°: 5×36

Measuring Range

20°:0~2000GU   60°:0~1000GU   85°:0~160GU

Division Value

0.1GU

Measurement Range                     Repeatability                                 Reproducibility

0-10GU            10-100GU      100-2000GU
± 0.1GU           ± 0.2GU           ± 0.2%GU
± 0.2GU           ± 0.5GU           ± 0.5%GU

Measurement Standard

Conform with JJG696 first class glossmeter working requirement

Chromaticity Corresponding

Corresponding with CIE 1931(2°)  under CIE C light source

Errors

±1.2 , ± 1.2%

Measuring Time

1.0s

Dimension

L*W*H : 160mm*75mm*90mm

Weight

350g

Language

Chinese/English

Battery

3200mAh Li-ion Battery ,>10000 times(within 8 hours)

Display

TFT 3.5 inch, capacitive touch screen

Interface

USB/RS-232

Storage

Basic mode: 1000; Statistical Mode: 5000,Continuous mode : 5000

Software

GQC6 Quality Control Software with QC report printing functions and more extended functions.

Operation Temperature

 0~40℃(32~104°F)

Storage Temperature

 -20~50℃(-4~122°F)

Humidity

<85% relative humidity,  no condensation

Standard Accessories

Power Adapter, USB cable, User Manual, CD (Including QC software), Calibration Plate

Optional Accessories

Miniature Printer

Note

The specifications are subject to change without notice.