ผู้ผลิตเครื่องทดสอบปริมาณน้ำในน้ำมันโดยวิธีการไตเตรตแบบอัตโนมัติ โดยหลักการ Coulometric Karl Fischer Titration สามารถทดสอบกับตัวอย่างของแข็ง เม็ดพลาสติค น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเตาน้ำมันดำที่ระเหยยาก เป็นต้น  โดยใช้เครื่องระเหยความชื้นแบบรวดเร็วประกอบ 

เครื่องหาความชื้นดังกล่าวมีจุดเด่นในการทดสอบนอกสถานที่โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับหรือไฟบ้าน และสามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่สำรองที่อยู่ในเครื่องได้โดยตรง ทำให้สามารถทดสอบได้ทุกที่ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน


Aquamax KF Moisture Meter

With a footprint of only 24 x 25 cm the Aquamax KF is small enough to fit into any laboratory.

Methods

Aquamax KF moisture meters conform to, or can be used as an alternative instrument for the following methods:- ASTM D95, ASTM D1364, ASTM D1533, ASTM D3401, ASTM D4006, ASTM D4377, ASTM D4672, ASTM D4928, ASTM D6304, ASTM E202, ASTM E203, ASTM E1064, IP74, IP356, IP358, IP386, IP438, DIN 51777, IEC 60814, BS 148, BS 6470, BS EN 60814, ISO 3733, ISO 3734, ISO7201-1, ISO 10101-3, ISO 10337, ISO 12937. 

Simple to programme so that only a single button needs to be pressed for a titration, everything else is automatic. The unique Low Drift Cell glassware design is by far the easiest to use and also the most robust. Ordinary ground glass joints used by other manufacturer’s require either grease or PTFE sleeve to ensure a good seal and to prevent jamming. The patented design joints used on our Low Drift Cell glassware require neither. Even without grease or PTFE these joints will not stick or jam. Hassle free assembly and disassembly.

All Low Drift Cell glassware sets are supplied in a purpose designed, impact resistant carry case. The generator electrodes can be supplied either with or without frit and all electrode have detachable leads.

The built-in high speed printer provides hard copy of results and even allows duplicate print outs if required. Results can also be downloaded via the Results Manager software package onto a pc spreadsheet format. The Aquamax KF is delivered ready for operation and the comprehensive glassware pack, including electrodes, titration vessel, leads, syringe, printer paper, etc, is supplied as standard. 

Compare the Aquamax KF with any of these coulometers – then ask us the price.

Compare the Aquamax KF moisture meter with coulometric Karl Fischer titrators supplied by Brinkmann, Denver, KAM Controls, CSC Scientific, Cosa Instrument Corporation, JM Science, EMD Chemicals. Aquamax KF moisture meters are a low cost, compact alternative to Metrohm 652 KF, 684KF, 756KF, 831KF, 787KF Titrino, 795KF Titrino, Mettler Toledo DL31, DL32, DL38, DL39, Mitsubishi CA02, CA05, CA06, CA10, CA20, CA21, CA100, CA200, KEM MKC510, MKC500, Aquapal, Hiranuma Aquacounter AQ 2100, AQV-300, AQ 300, and KAM Controls titrators for measuring water content by coulometric Karl Fischer titration

Just some of our many applications

Aquamax KF moisture meters are widely used for measuring water content of samples including crude oils, petroleum products, electrical insulating oils, transformer oils, insulating liquids, natural gas, refrigerant gas, biodiesel, solvents, inks, mineral oil, ethylene glycols, polyols, aviation fuels, kerosene, brake fluids, hydraulic fluids, antifreeze, lubricating oils, organic liquids, naptha, paraffin wax, hydrocarbons, hexane, toluene, alcohols, ethanol, isopropanol, ethers, THF, liquid paraffin, hexane, petroleum ether, xylene, freons, gasoline, silicone oil, turbine oil, freeze dried powders, etc.

The correct result every time

At the heart of the Aquamax KF is GR Scientific’s state of the art ACE Control System. This patented Automatically Compensated Errors system guarantees that the electrolysis current produced and the count rate displayed are always correctly synchronised, regardless of changes to the electrolysis cell resistance.

Technical specifications

Titration method Coulometric Karl Fischer titration
Electrolysis control Patented “ACE” Control System (GB2370641)
End point detection AC polarisation
End point indication visual display
print out
acoustic beep
Display 40 character alphanumeric backlit LCD
Measuring range 1µg – 10mg water 
Moisture range 1ppm – 100% water
Max. sensitivity 0.1µg
Max. titration speed 2 mg per minute
Max. current 400 ma
Drift compensation Automatically controlled
Start delay time 0-30 minutes, user programmable
End delay time 0-30 minutes, user programmable
Power supply 90-264VAC, 47-63 Hz, 12V DC car adapter/internal battery 
Precision 10 – 100µg ± 3µg
100µg – 1mg ± 5µg
above 1mg ± 0.5%
Calculation modes User programmable calcualtions:- Weight/weight,
Volume/density, Volume/volume, Weight/dilution ratio.
Display format µg, mg/kg, ppm, %
Print format µg, count plus calculated mg/kg, ppm,% water
Statistics Up to 99 runs, user programmable
Method storage 10 programmable methods
Sample ID number user programmable
Printer 42 character high speed thermal printer
Stirrer speed Microprocessor controlled
Battery Life 8 Hours running time from fully charged
Charging time Fully charged 14 hours
Battery low indication Display & print out indication
Dimensions 10x 9½ x 5 inches (250 x 245 x 120mm)
Weight 6 pounds (3kg)
Carry case Optional
Calender/clock Analysis time & date print out

Downlaod General Catalog: http://www.grscientific.com/PDF/GRScientific_brochure.pdf

Download Catalog: http://www.grscientific.com/PDF/cou-lo_aquamax_data.pdf

 

Moisture Evaporators

Evaporators for use with Aquamax KF to measure water content of solids, powders, heavy oils, greases & Lube oils. Please click on the image of the evaporator of interest to you for further information.

Download Catalog for Solid Sample: http://www.grscientific.com/PDF/ADP511.pdf
Downlaod Catalog for Liquid Sample: http://www.grscientific.com/PDF/ADP513.pdf
Cou-Lo Formula Reagents

Our new range of coulometric Karl Fischer reagents are now available. More info

Oil Sample Syringe

 

A 1.0ml gas tight syringe specially designed for oil samples. Marked in white lettering the volume increments are easily visible even with crude oil samples

Carry Cases

Optional Carry case provides the portability required by the field engineer. The Aquamax KF can be transported, complete with glassware assembled, ready for immediate use on arrival at destination. Power cords, syringes, etc, can all be carried inside the carry case lid which has a special compartment for this purpose.

Results Manager

KF Data Management software for use with the Cou-Lo Aquamax titrators.

back to top