Fcombio

ผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับห้องแล็ป ห้องปฏิบิติการ เช่น เครื่องทำความเย็น (Chilller), อ่างทำความเย็นหมุนเวียน (Cooling Bath), ตู้บ่มเชื้อพร้อมระบบเขย่าในตัว (Shaker Incubator),  อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath / Oil Bath), เตาหลุม (Heating Mantle), เครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Stirrer), เครื่องกวนผสมสาร (Overhead Stirrer) […]

Funke Gerber

ผู้ผลิตเครื่องทดสอบคุณภาพน้ำนมดิบ นมผง เนย ชีส และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม (Dairy Products) เช่น โยเกิร์ต นมเปรี้ยว (Milk Analyzer) เป็นต้น เครื่องวัดค่าไขมันด้วยวิธีปั่นเหวี่ยง (Gerber Butyrometer Method) เครื่องวัดค่าจุดเยือกแข็ง (Freezing Point) […]

GBPI

เครื่องทดสอบทางด้านบรรจุภัณฑ์ ฟิล์ม ถุงพลาสติก ถุงขนมขบเคี้ยว เครื่องทดสอบการซึมผ่านของออกซิเจน (Oxygen Permeability Analyzer) เครื่องทดสอบการซึมผ่านของอากาศ (Gas Permeability Analyzer) เครื่องทดสอบการซึมผ่านของความชื้นหรือไอน้ำ (Water Vapor Permeability Analyzer) เครื่องวัดแรงดึงฟิล์มเอนกประสงค์ (Electronic Tensile […]

GR Scientific

ผู้ผลิตเครื่องทดสอบปริมาณน้ำในน้ำมันโดยวิธีการไตเตรตแบบอัตโนมัติ โดยหลักการ Coulometric Karl Fischer Titration สามารถทดสอบกับตัวอย่างของแข็ง เม็ดพลาสติค น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเตาน้ำมันดำที่ระเหยยาก เป็นต้น  โดยใช้เครื่องระเหยความชื้นแบบรวดเร็วประกอบ  เครื่องหาความชื้นดังกล่าวมีจุดเด่นในการทดสอบนอกสถานที่โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับหรือไฟบ้าน และสามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่สำรองที่อยู่ในเครื่องได้โดยตรง ทำให้สามารถทดสอบได้ทุกที่ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน Aquamax KF Moisture […]

Hydramotion

ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าความหนืดน้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเตา โพลิเมอร์  หมึก สารเคมี และตัวอย่างของเหลวแบบการไหลแบบ Newtonian Flow ออกแบบมาสำหรับการทดสอบนอกสถานที่ (Portable Viscometer) แบบทดสอบในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Viscometer) และติดตั้งในระบบการผลิต (Process Viscometer) เครื่องวัดค่าความหนืดดิจิตอลแบบรวดเร็ว สะดวก […]

Industrial Sonomechanics

ผู้ผลิตเครื่องผสมสารให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยหลักการ Ultrasonic  เครื่องกวนผสมสารอนุภาคนาโน เครื่องผสม Nanoemulsion เครื่องสกัด cbd ด้วยคลื่นอุลตร้าโซนิค  เครื่องสกัด cannabinoid เครื่องผสมสารอนุภาคนาโน (nanostabilizer) ให้เข้ากับน้ำมัน สมุนไพร เครื่องดื่ม เครื่องผลิต nanoemulsion ที่ละลายน้ำได้ เครื่องไล่ก๊าซออกจากน้ำมัน(Degassing) เป็นต้น […]

Jiahang

ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบ Automatic Melting Point (เครื่องวัดจุดหลอมเหลวแบบอัตโนมัติ), Automatic Grease Melting Point Meter (เครื่องวัดจุดหลอมเหลว จุดหยดของจาระบีแบบอัตโนมัติ), Automatic Polarimeter (เครื่องวัดค่ามุมโพลาไรเซชั่นของสาร – Degree of Polarisation), Automatic […]

KEM

ผู้ผลิตเครื่องวัดค่าความหนาแน่น ค่าความถ่วงจำเพาะ ค่า API แบบอัตโนมัติ (Automatic Densitometer) ตามมาตรฐาน ASTM D4052 เครื่องวัดค่าปริมาณน้ำในน้ำมัน (Karl Fischer Coulometric & Volumetric Titrator) เครื่องวัดค่าความหนืด (Automatic Viscometer) […]

LAB

ผู้ผลิตเครื่องทดสอบทางด้านบรรจุภัณฑ์ เครื่องทดสอบการกระแทก เครื่องทดสอบการทนต่อการตก การกระแทก ของบรรจุภัณฑ์ (Package Drop Tester) เซ็นเซอร์วัดค่าความเร็วในเหวี่ยง ค่าความเร็วในการตกของผลิตภัณฑ์ เครื่องทดสอบการทนต่อการสั่น (Package vibration tester) เครื่องทดสอบการทนต่อการหยุดแบบฉับพลัน (Package Shock Tester) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบอัตโนมัติ (Temperature / RH Chamber, Climatic Chamber, Environmental Chamber) เป็นต้น