Industrial Sonomechanics

ผู้ผลิตเครื่องผสมสารให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยหลักการ Ultrasonic  เครื่องกวนผสมสารอนุภาคนาโน เครื่องผสม Nanoemulsion เครื่องสกัด cbd ด้วยคลื่นอุลตร้าโซนิค  เครื่องสกัด cannabinoid เครื่องผสมสารอนุภาคนาโน (nanostabilizer) ให้เข้ากับน้ำมัน สมุนไพร เครื่องดื่ม เครื่องผลิต nanoemulsion ที่ละลายน้ำได้ เครื่องไล่ก๊าซออกจากน้ำมัน(Degassing) เป็นต้น […]

Jiahang

ผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบ Automatic Melting Point (เครื่องวัดจุดหลอมเหลวแบบอัตโนมัติ), Automatic Grease Melting Point Meter (เครื่องวัดจุดหลอมเหลว จุดหยดของจาระบีแบบอัตโนมัติ), Automatic Polarimeter (เครื่องวัดค่ามุมโพลาไรเซชั่นของสาร – Degree of Polarisation), Automatic […]