Pilotech

ผู้ผลิตเครื่องพ่นฝอยลมร้อน เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย เครื่องทำแห้งแบบพ่นกระจาย (Spray Dryer) เครื่องพ่นฝอยอุณหภูมิต่ำ (Low Temperature Spray Dryer / Spray Chiller) เครื่องพ่นฝอยแบบเม็ด เครื่องทำแกรนูลหรือเครื่องทำให้เป็นเม็ดเล็กด้วยวิธีสเปร์ย (Spray Granulator), เครื่องอบแห้งโดยใช้ลมร้อน (Fluidised Bed […]