Funke Gerber

ผู้ผลิตเครื่องทดสอบคุณภาพน้ำนมดิบ นมผง เนย ชีส และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม (Dairy Products) เช่น โยเกิร์ต นมเปรี้ยว (Milk Analyzer) เป็นต้น เครื่องวัดค่าไขมันด้วยวิธีปั่นเหวี่ยง (Gerber Butyrometer Method) เครื่องวัดค่าจุดเยือกแข็ง (Freezing Point) […]