ผู้ผลิตเครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของสารอินทรีย์ด้วยหลักการ HPLC พร้อมอุปกรณ์คอลัมน์และสารเคมี เรซินสำหรับ Chromatography Column เครื่องมือทดสอบและอุปกรณ์ HPLC เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบสารอินทรีย์ด้วยหลักการแบบ HPLC สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี ห้องแล็ป การผลิตขนาดเล็กหรือสำหรับงานวิจัย (R&D / Pilot Scale) และสำหรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม (Industrial Scale) คอลัมน์แยกสารแบบความดันต่ำ (Low Pressure Chromatography) และคอลัมน์แยกสารแบบความดันสูง (High Pressure Chromatography) นอกจากนี้ยังมี เครื่องกลั่นแยกสารให้บริสุทธิ์ระดับโมเลกุล (Molecular Distillation) สำหรับการกลั่นความบริสุทธิ์สูง

ตัวอย่างการใช้งาน

  • การผลิตน้ำมัน CBD/THC (Cannabis Oil) จากผลิตภัณฑ์กัญชง (Hemp) กัญชา (Marijuana)
  • กรดอะมิโน (Amino Acid)
  • โปรตีน (Protein)
  • วิตามินอี (Vitamin E)
  • น้ำตาล (Nutrition Sugar)
  • น้ำมันปลา (Fish Oil)
  • สารสกัดจากสมุนไพร (Herbal Extraction)
  • วัคซีน (Vaccine)
  • ไวรัส (Virus) และอื่นๆ

Analytical HPLC Technique / เครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของสารอินทรีย์ด้วยหลักการ HPLC พร้อมอุปกรณ์คอลัมน์

XS XinshengC4, C8, C18, NH2 and ODS-2, etc. Chromatography Column – คอลัมน์โครมาโตรกราฟีและสารเคมี เรซินสำหรับ Packing Column เครื่องมือทดสอบและอุปกรณ์ HPLC

XS XinshengAnalytical High Pressure / High Performance Liquid Chromatography (HPLC) System – เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบสารอินทรีย์ด้วยหลักการแบบ HPLC สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี

XS XinshengSemi-Preparative High Pressure / High Performance Liquid Chromatography (HPLC) – เครื่องแยกองค์ประกอบสารให้บริสุทธิ์ด้วยหลักการแบบ Semi-Preparative HPLC สำหรับการผลิตขนาดเล็ก

XS XinshengPreparative HPLC System / เครื่องแยกองค์ประกอบสารให้บริสุทธิ์ด้วยหลักการแบบ Preparative HPLC สำหรับการผลิต


Industrial HPLC Technique – เครื่องแยกองค์ประกอบสารให้บริสุทธิ์ด้วยหลักการแบบ Preparative HPLC สำหรับการผลิต

XS XinshengATEX Preparative HPLC System

XS XinshengCS-Prep HPLC System


DAC Column (From ID 50mm-1200mm) – คอลัมน์แยกสารเส้นผ่านศูนย์กลางตั้ง 50 มิลลิเมตร ถึง 1200 มิลลิเมตร

XS XinshengDynamic Axial Compression Column (DAC)


Low Pressure Chromatography – คอลัมน์แยกสารแบบความดันต่ำ

XS XinshengMCC Manual Chromatography Column


Customized ATEX Control System – เครื่องแยกองค์ประกอบสารให้บริสุทธิ์ด้วยหลักการแบบ Preparative HPLC สำหรับการผลิต

 

XS XinshengATEX Prep HPLC System


Molecular Distillation / เครื่องกลั่นแยกสารให้บริสุทธิ์ระดับโมเลกุล

XS XinshengGlass & Stainless Steel MD System มีให้เลือกทั้งแบบเครื่องแก้ว และสเตนเลสสตีล สามารถเลือกจำนวนคอลัมน์ที่ต้องการแยกสารสำคัญได้


Preparative SFC & SMB – เครื่องโครมาโตรกราฟีแบบ SFC & SMB

XS XinshengPreparative Supercritical Fluid Chromatography System

XS XinshengSimulated Moving Bed Chromatography (SMB)